Projekt CYPEL – kolejny etap

Trzecia wersja projektu CYPEL to robocza koncepcja części „morskiego parku edukacyjnego” w Helu. Powstała jako propozycja na lokalną, ograniczoną obszarowo realizację zapisów Agendy 21 [link - kliknij] z atutami silnego oddziaływania ponadregionalnego i sposobem na rekultywacją zdegradowanych terenów post-militarnych. Zaprezentowano ją 3 sierpnia 2005 roku na spotkaniu programu INTERREG.

Aby zapoznać się z  treścią prezentacji kliknij link.


<<< Powrót do kalendarium