Dodatkowa ochrona dla przyrody Helskiego Cypla

Rada Miasta Hel w dn. 29.10.2008, ustanawia i wyznacza granice Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Helski Cypel”.

Uchwała zawiera także wykaz działań jakich nie można podejmować w stosunku do zespołu.

Nadzór nad ustanowionym zespołem objął Wojewódzki Konserwator Przyrody w Gdańsku.  

Oryginalna wiadomość pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Hel [kliknij - link].

Rzeczona uchwała znalazła się w ,,Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 136" z 22 grudnia 2008r. Zamieszczono ją na stronie 10767, Poz. 3452, 3453.

Poniżej plik PDF, fragment Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego. uchwała dot. Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Helski Cypel” na stronie nr 29 [link - kliknij].


Mapa zespołu przyrodniczo - krajobrazowego Helski Cypel


<<< Powrót do kalendarium