Plan ratunkowy


W 2010r. w ramach finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zadania edukacyjnego pn. „Kampania CYPEL HELSKI” odbyły się w Helu cztery dwudniowe warsztaty na rzecz ochrony walorów przyrodniczych tego unikatowego miejsca (czytaj). 

Uczestnicy spotkań, reprezentujący różne instytucje, w obszarze zainteresowań których znajduje się m.in. sposób użytkowania takiego miejsca jak cypel Półwyspu Helskiego, doszli do porozumienia i wspólnie sporządzili plan działania, mający na celu ochronę tego terenu przed nadmierną antropopresją i wynikającą z niej dalszą jego degradacją. Swoje potrzeby zgłosiły też władze miasta – wnioskującego do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych o sfinansowanie projektu.

Magnesem przyciągającym turystów na teren cypla są przede wszystkim jego nieocenione walory krajobrazowe oraz liczne zabytki o charakterze militarnym. Wg danych Stacji Morskiej IO UG co roku w okresie wakacji letnich obszar ten odwiedza ponad 300 tysięcy turystów, konieczne było więc wypracowanie takich rozwiązań, które pozwolą zniwelować negatywne skutki obecności tak wielu osób.

Głównym efektem warsztatów było wypracowanie wspomnianego już planu ochrony cypla, w ramach którego przewidziano m.in. wybudowanie pomostów spacerowych, wytyczenie szlaków komunikacyjnych neutralnych dla przyrodniczych siedlisk i gatunków, wprowadzenie dozoru TV i terenowych patroli. Projekt złożony nie uzyskał niestety dofinansowania, z uwagi na to, że będąc kosztownym, nie do końca wypełnił główne kryteria konkursu, a środki finansowe przewidziane w konkursie były limitowane. Zawierał zbyt duży komponent kosztów remontu i adaptacji infrastruktury budowlanej w postaci planowanych prac na byłych obiektach wojskowych.

Planem ratunkowym okazał się złożony przez Urząd Morski w Gdyni projekt na „Wykonanie umocnienia brzegu w rejonie Cypla Helu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą”. W ramach tego projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziano m.in. budowę deptaka wzdłuż umocnień brzegu morskiego zachodniego brzegu cypla Helu, budowę kładek pieszych na wydmach w rejonie cypla wraz z platformami widokowymi oraz remont dwóch ścieżek gruntowych. Wizualizacje jednej z planowanych kładek i platformy widokowej oraz przygotowany na cele w/w aplikacji projekt zagospodarowania terenu Cypla Helskiego można obejrzeć poniżej.

     


<<< Powrót do rozdziału ,,Kampania projektu"