ICHTIOLOGIA MORZA 2019

 

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zapraszają studentów kierunków przyrodniczych do wzięcia udziału

w siódmej edycji letniego kursu ICHTIOLOGIA MORZA.

Kurs skierowany jest przede wszystkim do studentów I stopnia studiów kierunków przyrodniczych.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z biologią i ekologią ichtiofauny Bałtyku, sposobami prowadzenia jej badań oraz problematyką ekosystemowego zarządzania zasobami, w tym interakcji z rybołówstwem i innymi czynnikami antropogenicznymi.  

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych obejmujących m.in. analizy ichtiologiczne, stosowanie narzędzi i technik w połowach badawczych i komercyjnych, metody mitygacji oddziaływania rybołówstwa na zasoby naturalne, prowadzenie dokumentacji fotograficznej w badaniach naukowych, zasady bezpieczeństwa i pracy na morzu oraz rejsy szkoleniowe.

Termin: 11.08. – 25.08.2019 r.

Miejsce: Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Morska 2, 84-150 Hel).

Koszt:

Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne. Koszt noclegu w Stacji Morskiej to 6,48 zł/dobę. Dojazd i wyżywienie kursanci organizują w zakresie własnym. W bazie noclegowej udostępniona jest kuchnia wraz z mesą umożliwiające samodzielne przygotowywanie posiłków.

Liczba miejsc: 18

Co zrobić żeby się zapisać? - formularz zgłoszeniowy

Należy wysłać wypełniony i podpisany formularz na adres: j.kapa@ug.edu.pl lub listownie na adres Stacji Morskiej: ul Morska 2, 84-150 Hel, z dopiskiem: „ICHTIOLOGIA MORZA”.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 28.06.2019. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane drogą internetową.

Zakres tematyczny i organizacja kursu,

Uczestnicy otrzymają szczegółowy plan zajęć w dniu przyjazdu. Zajęcia praktyczne będą odbywały się m.in. w terenie. Kursanci we własnym zakresie zaopatrują się w odpowiednią odzież (kalosze, nieprzemakalną kurtkę z kapturem, ciepłe ubranie, czapkę)

Zaświadczenie

Osoby, uczestniczące we wszystkich zajęciach otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w kursie. Uczestnicy kursu mogą także uzyskać 4 punkty ECTS.

Kontakt:

j.kapa@ug.edu.pl lub pod numerem telefonu: 58 675 08 36 wew. 49


Plakat promocyjny - kliknij aby powiększyć i pobrać


SERDECZNIE ZAPRASZAMY


<<< POWRÓT