Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry 
Instytut Oceanografii, Uniwersytet Gdański 
ul. Morska 2, 84-150 Hel
tel. 58 / 675-08-36, fax. 58 / 675-04-20
 hel@ug.edu.pl


dr Iwona Pawliczka vel Pawlik – Kierownik
iwona.pvp@ug.edu.pl
– biologia i ekologia ssaków morskich


Dział naukowy: 
mgr inż. Bartłomiej Arciszewski – Zastępca Kierownika
bartlomiej.arciszewski@ug.edu.pl 
– badania ichtiologiczne
– praktyki zawodowe

mgr Radomił Koza
radomil.koza@ug.edu.pl 
– hydroakustyka i telemetria

dr Michał Skóra
michal.skora@ug.edu.pl 
– biologia i ekologia ryb
– badania ichtiologiczne
dłuższa nieobecność pracownika

mgr Wojciech Górski
wojciech.gorski@ug.edu.pl
– biologia i ekologia ssaków morskich
– koordynacja projektu z WWF Polska [1]
– zarządzanie bazą danych o obserwacjach ssaków morskich

mgr Michał Podgórski
michal.podgorski@ug.edu.pl 
– wideomonitoring chronionych siedlisk
– koordynacja projektu z WWF Polska [1]
– administracja stron internetowych


Dział administracyjny:

mgr Michał Kamiński – Kierownik Administracji Budynków Kampusu Hel
michal.kaminski@ug.edu.pl
– administracja obiektów
– rezerwacja miejsc noclegowych

Natalia Muża – Referent Administracyjny
natalia.muza@ug.edu.pl
– sekretariat
– rezerwacja miejsc noclegowych


Dział edukacji szkolnej – “Błękitna Szkoła”

mgr Monika Selin – Koordynator Błękitnej Szkoły
monika.selin@ug.edu.pl
– zajęcia edukacyjne
– rejestracja zgłoszeń grup na zajęcia

mgr Mikołaj Koss
mikolaj.koss@ug.edu.pl
-zajęcia edukacyjne
– rejestracja zgłoszeń grup na zajęcia

mgr Justyna Kąpa
justyna.kapa@ug.edu.pl
– zajęcia edukacyjne
– rejestracja zgłoszeń grup na zajęcia


Dział obsługi ruchu turystycznego fokarium

Marta Próchniak – Koordynator zespołu obsługi ruchu turystycznego i rozliczeń fokarium
marta.prochniak@ug.edu.pl
– koordynacja ruchu turystycznego w fokarium
– zarządzanie i rozliczenia fokarium
– koordynacja wolontariatu w sezonie letnim (czerwiec-wrzesień)


Dział hodowli i rehabilitacji fok
seal_care@ug.edu.pl

mgr inż. Wioleta Miętkiewicz – Koordynator zespołu opiekunów fok
wioleta.mietkiewicz@ug.edu.pl
– opieka i trening medyczny fok
– koordynacja rehabilitacji fok

Katarzyna Kucharska
katarzyna.kucharska@ug.edu.pl
– opieka i trening medyczny fok

Agata Godziszewska
– opieka i trening medyczny fok,

Joanna Ostrowska
– opieka i trening medyczny fok,

 Natalia Makałowska – Kur
dłuższa nieobecność pracownika

lek. wet. Dominika Jonakowska
– opieka i trening medyczny fok,
– leczenie i rehabilitacja fok[1] Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja”