W dniach 18-19 września br. w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego odbył się pierwszy z trzech bezpłatnych 2-dniowych kursów szkoleniowych dla nauczycieli „Ssaki morskie – nauka i edukacja“ organizowanych w ramach projektu Horyzont 2020 „Ssaki morskie w promocji nauki i kariery naukowej wśród młodzieży”. Kurs został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy ze Stacja Morską IO UG. Tematyką kursu była biologia i ekologia ssaków morskich, a wzięli w nim udział nauczyciele z całej Polski uczący przedmiotów przyrodniczych (przede wszystkim przyrody i biologii) dzieci i młodzież od klasy czwartej szkoły podstawowej wzwyż.

W czasie kursu uczestnicy nabyli teoretyczną i praktyczną wiedzę o ekologii i biologii ssaków morskich, zagrożeniach ze strony rybołówstwa oraz sposobach przeciwdziałania im, a także przetestowali i ocenili pakiety edukacyjne, które zostały stworzone przez grupy eksperckie (z krajów biorących udział w projekcie) specjalistów i edukatorów w dziedzinie biologii morza.

W ramach szkolenia przeprowadzono 5 modułów tematycznych:

  • Wprowadzenie do ssaków morskich
  • Fizjologia ssaków morskich
  • Hydroakustyka
  • Interakcje ssaków morskich z rybołówstwem
  • Plastik w oceanie
  • Zanieczyszczenia chemiczne


Dużym zainteresowaniem cieszyła się część praktyczna modułów m.in. eksperyment z kurtyną bąbelkową i hydrofonem, oglądanie otolitów, ćwiczenia z siłomierzem i pulsometrem (fizjologia oddychania ssaków morskich), a także eksperyment z wydajnością filtrowania omułków.

W deszczowej i wietrznej helskiej scenerii uczestnicy kursu zostali przygotowani do wykorzystania tychże pakietów edukacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Na zakończenie odbyła się dyskusja, w której nauczycieli mogli wyrazić swoje opinie dotyczące przedstawionego materiału. Przeprowadzenie kursu dla nauczycieli pozwoli osiągnąć cel projektu MARINE MAMMALS tj. zwiększy zainteresowanie młodych ludzi nauką i karierą naukowca w dziedzinie związanej z biologią i ekologią morza, zwłaszcza Morza Bałtyckiego.

Oprac. Zespół Edukatorów Błękitnej Szkoły