RED NOISE BALTSHIP

2023-2024

Celem projektu pn. RED NOISE BALTSHIP jest poprawa świadomości i współpracy państw z regionu Morza Bałtyckiego w celu ograniczenia hałasu podwodnego pochodzącego z działalności żeglugi handlowej i rekreacyjnej na Bałtyku.

O PROJEKCIE

Projekt RED NOISE BALTSHIP powstał z potrzeby zwiększenia świadomości, współpracy regionalnej i potrzeby dążenia do osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia hałasu podwodnego wynikającego ze zwiększonej działalności żeglugi.

W projekcie będą uczestniczyć różne podmioty świadome tego, że międzysektorowe i wielopoziomowe zarządzanie jest niezbędne, aby ostatecznie stawić czoła regionalnemu wyzwaniu, jakim jest ograniczenie hałasu podwodnego pochodzącego z działalności żeglugi na Morzu Bałtyckim.

Głównym beneficjentem projektu jest Coalition Clean Baltic (CCB), we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG), Przyjaciółmi Ziemi (Friends of the Earth Germany BUND), Łotewskim Instytutem Ekologii Wodnej (Latvian Institute of Aquatic Ecology LIAE), Sekretariatem Rybołówstwa (The Fisheries Secretariat FishSec).

REALIZACJA PROJEKTU

Projekt obejmuje:

– Promocja rozwiązań na rzecz zmniejszenia hałasu podwodnego

– Kampania i komunikacja podnosząca świadomość społeczną

– Materiały i zajęcia edukacyjne