W dniach 20-23 sierpnia br. edukatorzy Błękitnej Szkoły przy Stacji Morskiej IO UG brali udział w spotkaniu partnerów w ramach projektu Horyzont 2020 „Ssaki morskie w promocji nauki i kariery naukowej wśród młodzieży” . Spotkanie odbyło się w malowniczej scenerii półwyspu Revellata, w północno zachodniej Korsyce, na którym usytuowana jest stacja naukowa STARESO.

Stacja STARESO „Stacja Badań Podwodnych i Oceanograficznych” jest założoną w 1972 roku stacją naukową zajmująca się badaniami morskimi, należącą do Uniwersytetu w Liege w Belgii (jednego z partnerów projektu). Jej położenie w Zatoce Calvi na północno-zachodnim wybrzeżu Korsyki (Francja) na Morzu Śródziemnym, sprawia że jest doskonałym miejscem do prowadzenia badań in situ morskiej fauny i flory. Zatoka Calvi charakteryzuje się zespołami bentosowymi i pelagicznymi z dużą różnorodnością biologiczną. W zatoce znajduje się cała gama śródziemnomorskich przybrzeżnych siedlisk (jak zbiorowiska Posidonia i Cytoseria, Lithophyllum, skaliste podłoże, piaszczyste dno itp.). Zatoka Calvi jest klasyfikowana jako oligotroficzna i uznawana (ze względu na niski poziom degradacji środowiska spowodowany czynnikami antropogenicznymi), za punkt odniesienia dla zachowania morskich walorów przyrodniczych w rejonie Morza Śródziemnego.

W spotkaniu uczestniczyło ośmiu z dziewięciu partnerów projektu do których należą uczelnie, ośrodki edukacji morskiej i organizacje pozarządowe z Niemiec, Belgii, Danii, Szwecji i Polski. Nasz kraj reprezentowali przedstawiciele Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i WWF Polska.

W trakcie spotkania omówiono stan zaawansowania projektu, a także planowane dalsze kroki do końca jego realizacji. Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń z międzynarodowych szkoleń dla nauczycieli, które odbyły się w marcu (Dania) i kwietniu (Polska), a także szkół letnich dla uczniów (maj-wrzesień 2018 r.) które miały miejsce we wszystkich krajach partnerskich. Projekt jest szeroko promowany przez stronę internetową, media społecznościowe i podcasty. Przedstawiono wstępną wersję posteru interaktywnego traktującego o ssakach morskich Bałtyku i Morza Północnego, który będzie elementem ekspozycyjnym w placówkach edukacyjnych zaangażowanych w projekt. Uczestnicy spotkania poznali wyniki ankiet wypełnianych przed jak i po szkoleniach dla nauczycieli, a także po zajęciach w ramach szkół letnich dla uczniów, które wykazały znaczące zmiany postrzegania nauki i procesu badawczego przez nauczycieli i uczniów. Zwieńczeniem projektu będzie napisanie publikacji książkowej dla wydawnictwa Springer, podręcznika dla nauczycieli i uczniów, w którym zostaną wykorzystane materiały edukacyjne stworzone w ramach projektu i doświadczenia zebrane podczas szkoleń dla nauczycieli i szkół letnich. Dużym zainteresowaniem cieszył się dwuczęściowy wykład Prof. Eric Parmentier, który w pierwszej części dotyczył procesu powstawania animacji 3D (komórka zwierzęca, szkielet foki pospolitej i morświna) w ramach projektu, a także planowanych nowych animacji (ośmiornica i omułek). Druga część wykładu dotyczyła bioakustyki, morfologii, anatomii i zachowania ryb głównie z rodziny garbikowatych. Ostatnim elementem programu była dyskusja na temat sympozjów, które mają się odbyć w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. we wszystkich krajach członkowskich.

W wolnych chwilach uczestnicy spotkania, wyposażeni w maskę, fajkę i płetwy odkrywali piękno podwodnego świata nieopodal stacji STARESO. Drugiego i trzeciego dnia zorganizowano dwie sesje nurkowania dla zaawansowanych i początkujących.

Tekst i zdjęcia: Mikołaj Koss

Obejrzyj galerię zdjęć: