1976 – 1980

 

1. Skóra K.E. 1976. Wiek i tempo wzrostu szczupaka (Esox lucius L.) w Zatoce Puckiej. Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG. 3, 125-138.

2. Skóra K.E. 1977. Próba wychowu pstrąga tęczowego w sadzach w Zatoce Puckiej w oparciu o żywy pokarm naturalny. Technika i Gospodarka Morska, Nr 6/77.

3. Skóra K.E., Węsławski J.M. 1977. Próba zastosowania pułapek świetlnych do połowu skorupiaków morskich. Zesz.Nauk.Wydz. BiNoZ UG Oceanografia 5, 69-77.

4. Sosiński J., Skóra K.E. 1977. Wyniki badań ichtiologicznych prowadzonych na M/T Gemini w czasie II Polskiej Ekspedycji Antarktycznej. Biul.Morsk.Inst.Ryb 5/43, 23-28.

5. Skóra K.E. 1978. O rybach antarktycznych Morza Scotia. GTN, UG, WSM, Gdańsk V Sympozjum Polarne. Zeszyt 2, 129-153.

6. Sosiński J., Skóra K.E. 1979. Nowe gatunki ryb przemysłowych rejonu Antarktyki. Biul.Morsk.Inst.Ryb. 4/54, 12-15.

7. Skóra K.E. 1979. Wstępne wyniki z badań ichtiologicznych prowadzonych na R/V Profesor Siedlecki w czasie IV Morskiej Ekspedycji Antarktycznej. [W:] Sprawozdanie z badań IV Polskiej Morskiej Ekspedycji Antarktycznej w sezonie 1978/1979. Ichtiologia, Gdynia MIR Tom I, 91-305.

8. Wiktor K., Skóra K.E., Wołowicz M., Węsławski J.M. 1980. Zasoby skorupiaków przydennych w przybrzeżnych wodach Zatoki Gdańskiej. Zesz.Nauk.Wydz. BiNoZ UG Oceanografia 7, 136-160.

9. Skóra K.E. 1980. Changes in composition of Notothenia gibberifrons Lönnberg population of the shelf of South Georgia in the years 1977-1979. Polish Polar Research vol.1 nr 4, 155-162.

 

1981 – 1990

 

10. Skóra K.E. 1981. Wstępne dane z biologii wybranych gatunków ryb antarktycznych. Zesz.Nauk.Wydz. BiNoZ UG Oceanografia 8, 80-108.

11. Skóra K.E., Sosiński J. 1983. Observations on the ichthyofauna distribution in the regions of the Scotia Sea and Antarctic Peninsula. Polish Polar Research vol.4 nr 1-4, 49-55.

12. Sosiński J., Skóra K.E. 1984. Observations on the ichthyofauna of the South Georgia shelf in 1977. Reports of S.F.I. vol.19, 92-100.

13. Sosiński J., Mucha M., Skóra K.E., Ślósarczyk W. 1984. Polskie połowy i stan zasobów ryb w rejonie Georgii Południowej. Biul.Morsk.Inst.Ryb. Nr 3-6 (83-86), 18-28.

14. Ślósarczyk W., Sosiński J., Mucha M., Skóra K.E. 1984. A review of Polish fishery and assessment of fish stock biomass of South Georgia. SC-CCAMLR-III/BG/11 14 p.

15. Skóra K.E., Szymelfenig M., Sapota M.R. 1984. Obserwacje ilościowe nad zjawiskiem masowego śnięcia węgorza Anguilla anguilla L. w Zatoce Puckiej. Zesz.Nauk.Wydz. BiNoZ UG Oceanografia 10, 173-186.

16. Sosiński J., Skóra K.E. 1985. Ryby Antarktyki, Przewodnik. Gdynia MIR, 67 s.

17. Skóra K.E., 1984, Stan zasobów nototenii żółtej (Notothenia gibberifrons L.) z rejonu Morza Scotia w sezonie 1983/84, [w:] Badania ichtiologiczno – rybackie i ocena zasobów rybnych wód Antarktyki w sezonie 1982/84, Gdynia, MIR, 32-36.

18. Skóra K.E., 1985, Stan zasobów nototenii żółtej (Notothenia gibberifrons) w rejonie Południowej Georgii w sezonie 1984/85, [w:] Biologia i stan zasobów rybnych wód Antarktyki w sezonie 1984/85, Gdynia, MIR, 28-32.

19. Rokicki J., Skóra K.E. 1986. Dynamika występowania Eubrachiella antarctica (Quidor, 1906) u Notothenia gibberifrons Lönnberg 1905. Wiadomości Parazytologiczne T.XXXII Nr 4-6, 511-515.

20. Sosiński J., Skóra K.E. 1987. Biomass estimate of commercial fish on the shelf of South Georgia by the “swept are” method. Bulletin of the SFI Nr 5-6 (103-104), 8-13.

21. Skóra K.E. 1987. Rezultaty badań ichtiologicznych. W: Rozpoznanie możliwości połowów ryb i kryla w Atlantyckim sektorze Antartyki. Gdynia MIR, 57-98.

22. Sosiński J., Skóra K.E. 1988. Results of investigation by R/V Profesor Siedlecki of the state of fish stocks in the Scotia Arc Area in the 1986/1987 season. Biul.Morsk.Inst.Ryb. Nr 3-4 (107-108), 31-43.

23. Skóra K.E. 1988. Benthic fishes of the Elephant Island shelf (BIOMASS III October-November 1986 and February 1987). Polih Polar Research vol.9 nr 2-3, 385-398.

24. Skóra K.E. 1988. Fishes in pelagic catches in the South Shetlands area (BIOMASS III, October-November 1986 and January 1987). Polish Polar Research vol.9 nr 2-3, 367-383.

25. Skóra K.E., Pawliczka I., Klinowska M. 1988. Observations of the Harbour Porpoise (Phocoena phocoena) on the Polish Baltic Coast. Aquatic Mammals 14.3, 113-119.

26. Skóra K.E. 1989. Changes in the Population Structure and Biomass of Notothenia Gibberifrons from Shelf Area of South Georgia Island. – Proceedings of the First International Symposium on Antarctic Science, November 4-5 1988 Seul Korea, KORDI. Antarctic Science: Geology and Biology, 187-198.

27. Coggan R., Skóra K.E., Murray A., White M. 1990. A comparison between age determinations of the antarctic fish Notothenia gibberifrons Lö nnberg using scales and otoliths. CYBIUM 14(1): 43-55.

 

1991 – 2000

 

28. Skóra K.E. 1991. Notes on cetacea observed in the Polish Baltic Sea: 1979-1990. Aquatic Mammals 17.2, 67-70.

29. Skóra K.E. 1991. Ichthyoplankton near ice edge between King George Island and the S.Orkney Islands. Polish Polar Research 12,4, 605-611.

30. Malorny K. 1992. Obserwacje narybku storni (P.flesus L.) występującego w strefie przybrzeżnej Zatoki Gdańskiej w latach 1982-1983. Zesz.Nauk.Wydz.BiNoZ UG Oceanografia 12, 43-58.

31. Skóra K.E., Neyelov A.V. 1992. Fish of Admiralty Bay (King George Island., South Shetland Islands, Antarctica). Polar Biology 12, 469-476.

32. Skóra K.E. 1992. Fishery. W: Marine Pollutions. Studia i Materiały Oceanologiczne PAN, 61(2), 205-220.

33. Skóra K.E. 1992. Sea Mammals. W: Marine Pollutions. Studia i Materiały Oceanologiczne PAN, 61(2), 221-224.

34. Skóra K.E. 1992. Ryby. W: Zatoka Admiralicji – Ekosystem strefy przybrzeżnej Antarktyki. (St. Rakusa – Suszczewski ed), Oficyna Wydawnicza IE PAN, 159-168.

35. Anner G., Blomqvist E.M., Hallback H., Mattila J., Nellbring S., Skóra K.E., Urho L. 1992. Methods for Sampling of Shallow water fish. BMB Publication No.13, 32.

36. Skóra K.E. 1993. Przyczyny zmiany składu i ilości zasobów ichtiofauny Zatoki Puckiej. W: Ekologia rejonów lądowych, przybrzeżnych i morskich Bałtyku – ochrona i kształtowanie. Materiały konferencyjne Sopot 11-12 grudnia 1992. Część 1 – Środowisko morskie (M. Pliński ed) Gdańsk, 115-128.

37. Skóra K.E. 1993. Ryby Zatoki Puckiej – przyczyny degradacji oraz metody rekultywacji zasobów. W: Problemy ekologiczne Ziemi Puckiej – stan i środki zaradcze. (M. Pliński ed) Gdańsk, Krokowa, 59-69.

38. Skóra K.E. 1993. Podstawy ekorozwoju rybołówstwa wybrzeża kaszubskiego. W: Sejmik Rybacki, Władysławowo 6-7 maj 1993 Rybołówstwo jako element egzystencji ludności w regionie kaszubskim. MIR, Gdynia, 46-50.

39. Skóra K.E. 1993. Ichtiofauna. W: Zatoka Pucka (K. Korzeniewski ed.) IO UG Gdańsk, 455-467.

40. Wołowicz M., Kotwicki St., Geringer d’Odenberg M. 1993. Wieloletnie zmiany biocenozy Zatoki Puckiej w rejonie ujścia oczyszczalni ścieków w Swarzewie. W: Zatoka Pucka
(K. Korzeniewski ed.) IO UG Gdańsk, 510-519.

41. Kotwicki S. 1993 Food of stickleback in spring months. Studia i materiały oceanologiczne,64, Marine pollution, 273-282, 1993.

42. Skóra K.E., Balushkin A.V. 1993. O nahozdieni kolchatogo notolepisa Nototlepis annulata (Paralepididae) w Morie Belingshausena (Antarctica) Vop. Ichtiol. 33 (5), 713-714.

43. Skóra K.E., Stolarski J. 1993. New fish species in the Gulf of Gdańsk. Bulletin of the SFI Gdynia, 1(128), 83.

44. Falandysz J., Kannan K., Skóra K.E., Malinga M., Florek A., Rucińska L. 1993. Organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in common porpoise Phocoena phocoena from the Puck Bay. Acta Poloniae Toxicologica suppl. 1, tom 1, 48-49.

45. Szefer P., Malinga M., Skóra K.E., Pempkowiak J. 1994. Heavy Metals in Harbour Porpoises from Puck Bay in the Baltic Sea. w: Marine Pollution Bulletin (Pergamon) Vol.28. No 9, 570-571.

46. Falandysz J., Yamashita N., Tanabe S., Tatsukawa R., Rucińska L., Skóra K.E. 1994. Congener-Specific Data on Polychlorinated Biphenyls in Tissues of Common Porpoise from Puck Bay, Baltic Sea. Arch.Environ.Contam.Toxicol. 26, 267-272.

47. Skóra K.E., Stolarski J. 1995. Round Goby – a fishy invader. WWF Baltic Bulletin 1, 46 – 47.

48. Stolarski J. 1995. Sichel (Pelecus cultratus L.) from the Vistula Lagoon. – Bulletin of the SFI Gdynia 2(135), 11-21.

49. Skóra K.E. 1995. Foka szara Halichoerus grypus w Polsce. W: Chrońmy Przyrodę Ojczystą. Zeszyt 1, 60 – 72.

50. Skóra K.E. 1995. A new marine station on the Baltic. Helgoländer Meeresunters. 49, 439 – 440.

51. Skóra K.E. 1995. Acanthodraco dewitti gen. et sp.n. (Pisces, Bathydraconidae) from Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica). Arch.Fish.Mar.Res. 42(3), 283 – 289.

52. Szefer P., Malinga M., Czarnowski W., Skóra K.E. 1995. Toxic, essential and non-essential metals in harbour porpoises of the Polish Baltic Sea. Elsevier Science B.V., 617-622.

53. Horackiewicz J., Skóra K.E. 1996. Występowanie babkowatych (Gobiidae, Pisces) w polskiej strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego. Zoologica Poloniae 41/S, 179-188.

54. Kulczykowska E., Stolarski J. 1996. Diural Changes in Plasma Arginine Vasotocin and Istocin in Rainbow Trout Adapted to Fresh Water and Brackish Baltic Water. General and Comparativ Endocrinology 104 art. No.0162, 197-202.

55. Sapota M., Skóra K.E. 1996. Fish abundance in shallow inshore waters of the Gulf of Gdańsk. Proceedings of Polish-Swedish Symposium on Baltic Coastal Fisheries, Resources and management., Gdynia 2-3 Apr. 1996 SFI Gdynia, Oct. 1996, 215-224.

56. Simonovic P.D., Nikolia V.P., Skóra K.E. 1996. Brief Communications. Vertebral number in Ponto-Caspian gobies: phylogenetic relevance. Journal of Fish Biology 49, 1027-1029.

57. Skóra K.E. 1996. A comparison of changes in the composition of fish catches in the Polish lagoons in 1960-1989. Proceedings of Polish-Swedish Symposium on Baltic Coastal Fisheries, Resources and management. , Gdynia 2-3 Apr. 1996 SFI Gdynia, Oct. 1996, 225-242.

58. Skóra K.E. 1996. Chronione gatunki ryb polskiej strefy Morza Bałtyckiego. Zoologica Poloniae 41/S, 79-86.

59. Skóra K.E. 1996. Nowe i rzadkie gatunki ryb z rejonu Zatoki Gdańskiej. Zoologica Poloniae 41/S, 113-130.

60. Skóra K.E., Stolarski J. 1996. Neogobius melanostomus (Pallas 1811) a new immigrant species in Baltic Sea. Proceedings of the Second International Estuary Symposium held in Gdańsk 18-22 październik 1993. Crangon Iss.MBC Gdynia, 1, 101-108.

61. Szaniawska A., Skóra K.E. 1996. Do we need protected areas in the Baltic? W: „Biopolitics the bio-environment” International Sakharov Festival, Athens 94, (ed A.Vlavianos-Arvanitis). Biopolitics International Organization, Vol 5, 290-295.

62. Voskoboinikova O.S., Skóra K.E. 1996. Liczinki Neopagetopsis ionach (Channichthyidae, Notothenioidei) ot jużnych šetlandskich i jużnych orknejskich ostrovov. Voprosy ichtiologii Tom 36, No 3, 407-410.

63. Voskoboinikova O.S., Skóra K.E. 1996 Comparative osteology of Acanthodraco dewitti and relationship within the gymnodraconins (Pisces, Bathydraconidae). Zoosyst.Rossica 5, 203-208.

64. Kuklik I., Skóra K.E. 1997. Ssaki morskie. [W:] Encyklopedia Geograficzna Tom VII Oceany i morza. OPRESS, Kraków, 189-192.

65. Bath U.G., Skóra K.E., Kotwicki S. 1997. Subtidal benthic meiofauna of Puck Bay, Polish Baltic coast. Indian Journal of Marine Sciences Vol. 26, 16-19.

66. Skóra K.E., Haluch M. 1997. The food composition of Atlantic salmon (Salmo salar L.), sea trout (Salmo trutta L.) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) caught in the Puck Bay (Baltic Sea). International Council for the Exploration of the Sea. C.M. 1997/P:23 „Diadromous Fish Extinction: Threats on Local and Global Scales”, 1-10.

67. Haluch M., Skóra K.E. Food of sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) caught in the Gulf of Gdańsk in 1994-1995 (Baltic Sea). Bullet of SFI 3(142), 55-72.

68. Kuklik I. 1997. Mammofauna (ssaki morskie), w: Morskie Obszary Chronione w Polsce. (praca zbiorowa pod red. Z. Brodeckiego i L. Żmudzińskiego). Centrum Biologii Morza PAN UG Gdynia.

69. Skóra K.E. 1997. Ichtiofauna (ryby), [W:] Morskie Obszary Chronione w Polsce. (praca zbiorowa pod red. Z. Brodeckiego i L. Żmudzińskiego). Centrum Biologii Morza PAN UG Gdynia.

70. Skóra K.E., Kuklik I. 1997, Ssaki morskie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.
[W:] A. Janta (red.) Nadmorski Park Krajobrazowy.
Wydawnictwo Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Władysławowo, 101-107.

71. Skóra K.E. 1997. Ryby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. [W:] A. Janta (red.) Nadmorski Park Krajobrazowy. Wydawnictwo Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Władysławowo, 76-83.

72. Khillare Y, Skóra K.E. 1998, Observation on otholith and age in eel-pout, Zoarces viviparus, from Hel Peninsula, Poland, in relation to reproduction. J.Natcon, Nature Conservation, India.10 (2), 243-251.

73. Szefer P., Rokicki J., Frelek K., Skóra K.E., Malinga M. 1998, Bioaccumulation of selected trace elements in lung nematodes, Pseudalius inflexus, of harbor porpoise (Phocoena phocoena) in a Polish zone of the Baltic Sea, ELSEVIER The Science of the Total Environment, 220, 19-24.

74. Horackiewicz J, Skóra K.E. 1998, A seasonal pattern of occurrence of gobiid fish (Gobiidae) in the shallow littoral zone (0-1 m depth) of Puck Bay. Oceanological Studies 3, 3-17.

75. Kolman R., Szczepkowski M., Horackiewicz J. 1998. Comparison of the breeding indexes of Syberian Sturgeon (Acipenser baeri Br.) and its hybrid with Green Sturgeon (Acipenser medirostris Ayres), Czech Journal of Animal Science, 43 (abstract).

76. Gessner J., Debus L., Filipiak J., Spratte S., Skóra K.E., Arndt G.M. 1999, Development of sturgeon catches in German and adjacent waters since 1980. Journal of Applied Ichthyology 15, 136-141.

77. Skóra K.E., Olenin S., Gollasch S. 1999, Neogobius melanostomus (Pallas, 1811):69-73 [In:] Case histories on introduced species: their general biology, distribution, range expansion and impact, Gollasch S., Minchin D., Rosenthal H., Voigt M. (eds.), 69-73.

78. Skóra K.E. 1999, Zmiany w składzie gatunkowym ryb w polskiej strefie Bałtyku, [W:] Bioróżnorodność, zasoby i potrzeby ochrony fauny Polski, Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 252-254.

79. Kuklik I., 1999, Morświny (Phocoena phocoena) w polskiej strefie Morza Bałtyckiego, [W:] Bioróżnorodność, zasoby i potrzeby ochrony fauny Polski, Polskie Towarzystwo Zoologiczne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, 159-160.

80. Arciszewski B., Kolman R., Skóra K.E. 1999, Chów jesiotrów w wodzie morskiej – istotny element prac nad restytucją jesiotra zachodniego (Acipenser sturio L.) do Bałtyku, [W:] Bioróżnorodność, zasoby i potrzeby ochrony fauny Polski, Streszczenia ref. I post. XVII Zjazdu PTZ w Słupsku, Wyd.WSP w Słupsku, 31-32.

81. Arciszewski B., Kolman R., Skóra K.E. 1999, Chów narybku jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Brandt) w wodzie słonej, [W:] Międzynarodowe Seminarium Naukowe, Jesiotry – chów i choroby, IRS, 7-8.

82. Arciszewski B., Kolman R., Szczepkowski M., Skóra K.E. 2000, Temp rosta lenskowo osietra (Acipenser baeri stenorrhynchus Nikolsky) wyraszcziwajemowo w presnoj i morskoj wodie [W:] Presnowodnaja akwakultura w Centralnoj i Wostocznoj Ewropie: dostizenja i perspiektywy, 47-49.

83. Arndt G.M.; GessnerJ.; AndersE.; Spratte S.; Filipiak J.; Debus L.; Skóra K.E. 2000. Predominance of exotic and introduced species among sturgeons captured from the Baltic and North Sea and their watersheds, 1981-1999. Bol. Inst. Esp. Oceanogr. 16(1-4): 29-36.

84. Kuklik I., Skóra K.E., Rydz. L., Jezierska M., Kuklik M. 2000. Nasze Foki. FRUG. Gdańsk.1-18.

85. Skóra K.E, Kuklik I. 2000. Pierwsze w Bałtyku delfiny pręgobokie odwiedziły Zatokę Gdańską. Magazyn Przemysłu Rybnego. Nr 2 (14),62-64.

86.  Skóra K.E. 2000, Zmiany w ichtiofaunie Zatoki Gdańskiej i Puckiej na tle zmian wybranych elementów ekosystemu, [W:] Rocznik Helski, 1, 115-146.

87. Berendt M., Biernat A., Błaszkowska E., Gerstmanowa E., Gromadzki M., Jakubowska B., Janczewska A., Kruk-Dowgiałło L., Lenartowicz ZA., Machnikowska M., Medowski T., Mokwa T., Narwojsz A., Nogaczewski M., Skóra K.E., Wolska – Pyś M., Zalewski W.   2000, Zasady ochrony parku. [W:] Materiały do monografii przyrodniczej Regionu Gdańskiego, T.III. Nadmorski Park Krajobrazowy. E.Gerstmannowa (red), 121- 209.

88. Skóra K.E. 2000. Ryby i ssaki Zatoki Puckiej. [W:] Materiały do monografii przyrodniczej Regionu Gdańskiego. T.III. Nadmorski Park Krajobrazowy. E.Gerstman (red), 51-58.

 

2001 – 2010

 

89. Skóra K.E 2001. Parposz (Alosa fallax). [W:] Polska czerwona księga zwierząt. 
Z. Głowaciński (red), 291-292.

90. Skóra K.E. 2001. Iglicznia (Syngnathus typhle). [W:] Polska czerwona księga zwierząt. Z. Głowaciński (red), 316-318.

91. Skóra K.E. 2001. Dennik (Liparis liparis) . [W:] Polska czerwona księga zwierząt. Z. Głowaciński (red), 320-321.

92. Kuklik I., Skóra K.E. 2001. Morświn (Phocoena phocoena). [W:] Polska czerwona księga zwierząt. Z. Głowaciński (red), 82-84.

93. Kuklik I., Skóra K.E. 2001. Foka szara (Halichoerus grypus). [W:] Polska czerwona księga zwierząt. Z. Głowaciński (red), 98-100.

94. Skóra K.E., Rzeźnik J. 2001. Observations on Diet Composition of Neogobius melanostomus Pallas 1811 (Gobiidae, Pisces) in the Gulf of Gdansk (Baltic Sea), J.Great Lakes Res. 27(3), 290-299.

95. Sokołowska E., Skóra K.E. 2001. Fecundity of ninespine stickleback (Pungitius Pungitius L., 1758) in the Puck Bay, Acta Ichthyol.Piscat. 31(1), 45-60.

96. Normant M., Chrobak M., Skóra K.E. 2002. The Chinese mitten crab Eriocheir sinensis – an immigrant from Asia in the Gulf of Gdańsk, Oceanologia, 44(1), 123-125.

97. Kolman R., Arciszewski B., Szczepkowski M., Głogowski J., Skóra K.E. 2002. Hybrydy jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri Brandt) i zielonego (sachalińskiego) (Acipenser medirostris Ayres) dojrzewają, Komunikaty Rybackie 4, 20-21.

98. Skóra K.E. 2002 Neogobius melanostomus an invasive species in the Baltic sea. in: Environmental Science for the Baltic Basin, Chapter 8 Changing the living world. Baltic University ( Rydén, L., Migula, P and M. Andersson eds.) Baltic University Programme, Uppsala: p 235.

99. Sokołowska E., Skóra K.E. 2002. Reproductive cycle and the related spatial and temporal distribution of the ninespine stickleback (Pungitius pungitius L.) in Puck Bay. Oceanologia 44(4), 475-490.

100. Szefer P., Zdrojewska I., Jensen J., Lockyer C., Skóra K.E., Kuklik I., Malinga M. 2002. Intercomparison Studies on Distribution and Coassociations of Heavy Metals in Liver, Kidney, and Muscle of Harbor Porpoise, Phocoena phocoena, from Southern Baltic Sea and Coastal Waters of Denmark and Greenland, Arch.Environ.Contam.Toxicol. 42, 508-522.

101. Balushkin A.V., Bogodist O.E., Skóra K.E., Tereshchuk O.YU., 2002, Morphological study of Notothenioids of the Southern Ocean, Izwiestia Zoologiczeskowo Instituta, 5, stron 34. (artykuł: Skóra K.E., Balushkin A.V. 2002 An overall similarities and evolution of notothens of the genus Gobionotothen Balushkin (Nototheniidae) from the Southern Ocean: 9-16).

102. Firlej M., Maślanka T., Kuklik I., 2003, Przypadki owrzodzeń rogówki u fok. Magazyn Weterynaryjny. Nr 82/2003, Vol.12: 51-53.

103. Skóra K.E, Kuklik I., 2003, Bycatch as a potential threat to harbour porpoises (Phocoena phocoena L.) in Polish Baltic Waters, NAMMCO Scientific Publications, 5, 303-315.

104. Kijewska.A, Jankowski.Z, Kuklik.I and Rokicki.J, 2003, Pathological changes in the auditory organs of the harbor porpoise (Phocoena phocoena L.) associated with Stenurus minor (Kühn, 1829), Acta Parasitologica, 48(1), 60-63.

105. Kijewska A., Szydłowska A., Kuklik I., Skóra K, Rokicki J. 2003 Nicienie narządu słuchu morświna bałtyckiego Phocoena phocoena (L.) Streszczenia referatów i plakatów ogólnopolskiej konferencji: Zoologia na progu XXI wieku, Toruń, 15-18 września 2003.

106. Ciesielski T., Wasik A., Kuklik I., Skóra K., Namieśnik J., Szefer P., 2004. Organotin compounds in the liver tissue of marine mammals from the Polish coast of the Baltic Sea. Environmental Science and Technology. American Chemical Society. Accepted. Vol.38 no.5: 1415-1420.

107. Danielsson S., Doring R., Gruszka P., Holst H., Kuklik I., Liepinis M., Nuum T., Urtans E. 2004. Sustainable Baltic Sea fisheries the way forward.  CCB: 1-31.

108. Corkum L.D., Sapota M.R., Skóra K.E., 2004. The round goby, Neogobius melanostomus, a fish invader on both sides of the Atlantic Ocean, Biological Invasions 6:173-181.

109. Heese T., Skóra K.E. 2004. Aloza (Alosa alosa). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 –   podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T.6, s. 204-209.

110. Kuklik I., Skóra K.E. 2004. Foka obrączkowana (Phoca hispida). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T.6, s. 423-426.

111. Kuklik I., Skóra K.E. 2004. Foka pospolita (Phoca vitulina). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T.6, s. 427-430.

112. Kuklik I., Skóra K.E. 2004. Foka szara (Halichoerus grypus). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T.6, s. 431-435.

113. Kuklik I., Skóra K.E. 2004. Morświn (Phocoena phocoena). W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T.6, s. 473-477.

114. Kock K.H., Pshenichnov L., Jones C.D., Shust K., Skóra K.E. 2004, Joinville-D’Urville Islands (Subarea 48.1) – A former fishing ground for the spiny icefish (Chaenodraco wilsoni), at the tip of the Antarctic Peninsula – Revisited, CCAMLR Science, vol.11:1-20.

115. Gillespie D., Berggren P., Brown S., Kuklik I., Lacey C., Levis T., Mathews J., McLanaghan R., Moscrop A., Tragensa N. 2005. Relative abundance of harbour porpoises (Phocoena phocoena) from acoustic and visual surveys of the Baltic Sea and adjacent waters during 2001 and 2002. J.Cetacean Res. Manage. 7(1):51-57.

116. Sapota M.R., Skóra K.E., 2005, Spread of alien (non-indigenous) fish species Neogobius melanostomus in the Gulf of Gdansk (south Baltic), Biological Invasions 7: 157-164.

117. Kuklik I., Skóra K.E. 2005. Occurrence of seals in Poland in recent years,  Symposium on Biology and Management of Seals in the Baltic area15-18  February 2005, Helsinki. Summary reports: 22.

118. Skóra K.E. 2005. Problem polskiego nazewnictwa dla Neogobius melanostomus (Pallas 1814). Hel, Rocznik Helski, T.III: 31-37.

119. Skóra K.E. 2005. Półwysep Helski – próba diagnozy ekologicznej klęski oraz recepta na rozwój zrównoważony. W: Stan i zagrożenia Półwyspu Helskiego, Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Monografia, 115-127.

120. Skóra K.E. 2005. Przeszłość i przyszłość przyrody rejonu Półwyspu Helskiego. W: Hel morska rezydencja Rzeczypospolitej (M. Augustyn red.), MAK, Wrocław: 61-88.

121. Abramowicz. J., Skóra K.E., Żmudziński L. 2005, Krągłouste, ryby, ssaki W: Życie Bałtyku. Multimedialny Atlas Organizmów i Biotopów. Cz.3. Stowarzyszenie Przyjaciele Helu. Hel – Gdynia: 1-85, + DVD.

122. Węsławski J.M, Andrulewicz E., Kotwicki L., Kuzebski E., Lewandowski A., Linkowski T., Massel S.R., Musielak S., Olańczuk-Neyman K., Pempkowiak J., Piekarek-Jankowska H., Radziejewska T., Różyński G., Sagan I., Skóra K.E., Szefler K., Urbański ., Witek Z., Wołowicz M., Zachowicz J., Zarzycki T., 2006. Basis for a valuation of the Polish Exclusive Economic Zone of the Baltic Sea: Rationale and quest for tools. Oceanologia, 48(1): 145-167.

123. Ciesielski T., Szefer P., Bertenyi Zs., Kuklik I., Skóra K., Namieśnik J., Fodor P. 2006. Interspecific distribution and co-associations of chemical elements in the liver tissue of marine mammals from the Polish Economical Exclusive Zone, Baltic Sea. Environment International 32: 524-532.

124. Skóra K.E. 2006. Przyczyny i przykłady degradacji różnorodności biologicznej strefy brzegowej w rejonie Zatoki Puckiej. W: Brzeg morski – zrównoważony. Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce – stan obecny i perspektywy część 2. Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu. Monografia. Szczecin. 216-236.

125. Kuklik I. 2006. Ssaki morskie – ważny element czynnej ochrony gatunkowej na polskim brzegu Bałtyku. W: Brzeg morski – zrównoważony. Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce – stan obecny i perspektywy część 2. Uniwersytet Szczeciński Instytut Nauk o Morzu. Monografia. Szczecin. 237-242.

126. Kvach Y., Skóra K. E. 2006. The comparative analysis of infection parameters of the round goby /Neogobius melanostomus/ (Pallas) (Gobiidae: Osteichthyes) in the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea, Poland, and the Northwestern Black Sea, Ukraine. Acta Ichtiologica Romanica, 1(1): 141–152.

127. Kvach Y., Skóra K.E. 2007. Metazoa parasites of the invasive round goby Apollonia melanostoma (Neogobius melanostomus) (Pallas) (Gobiidae: Osteichthyes) in the Gulf of Gdańsk, Baltic Sea, Poland: a comparison with the Black Sea. Parasitology Research. (100(4):767-774)

128. Karlson A.M.L., Almqvist G., Skóra K.E., Appelberg  M. 2007, Indications of competition between non-indigenous round goby and native flounder in the Baltic Sea. ICES Journal of Marine Science, 64.

129. Almqvist G., Skóra K. E., Appelberg M. 2008  Life History Characteristics of the Invasive  Round Goby in Different Habitats in the Southern Baltic Sea (under revision for Journal of Great Lakes Research). Paper I, 1-20 [In:] Gustaf Almqvist “Round goby Neogobius melanostomus in the Baltic Sea – Invasion Biology in practice”, Doctoral Thesis in Marine and Brackish Water Ecology, Stockholms Universitet, 2008.

130. Almqvist G., Arciszewski B., Appelberg M. 2008. Annual Fecundity of Round Goby in the Gulf of Gdansk, Southern Baltic Sea.  Paper II, 1-15 [In:] Gustaf Almqvist “Round goby Neogobius melanostomus in the Baltic Sea – Invasion Biology in practice”, Doctoral Thesis in Marine and Brackish Water Ecology, Stockholms Universitet, 2008.

131. Rolbiecki L., Rokicki J., Skóra K. E. 2008,  Parasites of a saithe, Pollachius virens (L.) captured in the Baltic Sea. Acta Ichthyologica et Piscatoria 38(2): 143-147.

132. Stepanowska K., Arciszewski B. 2008. Skład chemiczny ciała babki byczej Neogobius melanostomus (Pallas 1811) ze szczególnym uwzględnieniem zawartości kwasów tłuszczowych obecnych w jej tłuszczu – badania wstępne. Tpyды IX Mеждународной научно-практической конференции молодых уцёных, студентов и аспирантов „ΑНΑЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ“,  Санкт-Петербург Издательсво СЗТУ 2008, ЧАСТЬ I, 131-136.

133. Skóra K.E. Dlaczego ochrona przyrody Bałtyku jest nieskuteczna? [W:] W.Florek (red.) Słowiński Park Narodowy. 40 lat ochrony unikatowej przyrody i kultury. Smołdzino, 2008.

134. Pawliczka I. 2009. Czynna ochrona fok i morświnów w Polsce. Strony: 241-260 w: B.Bobek,  J.Mikoś i R.Wasilewski (eds) Gospodarka Łowiecka i Ochrona Dzikich Zwierząt na Pomorzu Gdańskim. Polskie Towarzystwo Leśne, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Gdańsk 2009.

135. Wiemann A., Andersen L.W., Berggren P., Siebert U., Benke H., Teilmann J., Lockyer Ch., Pawliczka I., Skóra K. E., Roos A., Lyrholm T., Paulus K.B., Ketmaier V., Tiedemann  R. 2010, Mittochondrial Control Region and microsatellite analyses on harbour porpoise (Phocoena phocoena) unravel population differentiation in the Baltic Sea and adjacent waters. Conservation Genetics. 11:195-211. (published online 23 December 2009).

136. Skóra K.E. 2010, Z wody na talerz. Kulinarne gatunki ryb z polskiej strefy Morza Bałtyckiego. [W:] Mira Stanisławska – Meysztowicz (ed.) Oko ryby. Impresje z Półwyspu Helskiego. Fundacja Nasza Ziemia, Warszawa. 142-149.

137. Roos A., Pawliczka I. 2010, Życie fok – prawdziwa historia, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 46 stron.

 

2011 – 2017

 

138. Skóra K.E. 2011, Polska przyroda nie kończy się na plaży. [W:] A.Kalinowska (red) Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 209-221.

139. Jakimska A., Konieczka P, Skóra K. E., Namieśnik J., 2011, Bioaccumulation of Metals in Tissues of Marine Animals, Part I: the Role and Impact of Heavy Metals on Organisms. Pol. J. Environ. Stud. 20 (5): 1117-1125.

140. Jakimska A., Konieczka P, Skóra K. E., Namieśnik J., 2011, Bioaccumulation of Metals in Tissues of Marine Animals, Part II: Metal Concentrations in Animal Tissues. Pol. J. Environ. Stud. 20 (5): 1127-1146.

141. Skóra K.E. 2011, Wybrane problemy ochrony różnorodności biologicznej wód i wybrzeża polskiej części Bałtyku [W]: Fundusz dla natury. Projekty w ochronie biologicznej różnorodności., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa, s.48-57.

142. Kwiatkowski M., Skóra K.E. 2011, Prussian carp (Carassius auratus gibelio) as an unwanted species in Polish waters, [W:] M.Jankun, G.Furgała-Selezniow, M.Woźniak, A.M.Wiśniewska (eds) Water biodiversity assessment and protection, Faculty of Environmental Protection and Fisheries University of Warmia and Mazury, Olsztyn, s:203-210.

143. Skóra K. E., Selin M. 2011 Polski Bałtyk [W:] Kęder R., Hyska M., Komornik K. (red) Polska przyroda – dar i obowiązek., Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”, s. 33-37.

144. Kinze C. C., Schulze G., Skóra K. E., Benke H. 2011, Zahnwale als Gastarten in der Ostsee. Meer und Museum, Schriftenr. Meeresmuseum Stralsund, Band 23, 53-82.

145. Pawliczka I. 2011 Schweinswale in polnischen Gewässern. Meer und Museum, Schriftenr. Meeresmuseum Stralsund, Band 23, 121-130.

146. Wiemann A., Andersen L. W., Berggren P., Siebert U., Benke H., Teilmann J., Lockyer C., Pawliczka I., Skóra K. E., Roos A., Lyrholm T., Paulus K. B., Pfautsch S., Ketmaier V., Tiedemann R., 2011 Gibt es den Ostsee-Schweinswal? – Eine genetische Betrachtung. Meer und Museum, Schriftenr. Meeresmuseum Stralsund, Band 23, 143-152.

147. Pawliczka I., 2011 Kegelrobben in polnischen Küstengewässern. Meer und Museum, Schriftenr. Meeresmuseum Stralsund Band 23, 227-236.

148. Idczak J., Gorska N., Arciszewski B., Study of swimbladder morphometry of Baltic herring and sprat (development of measurement methodology), Hydroacustics, 2011, 14, 61–68

149. Skóra K.E., 2011, Neogobius melanostomus (Pallas,1811); opisany w rodzaju Gobius[W:] Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu, Alien species in the fauna of Poland. I. An overview of the status (red. Zbigniew Głowaciński, Henryk Okarma, Jerzy Pawłowski, Wojciech Solarz), Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków ,
413-418.

150. Skóra K. E., Selin M. 2012, Polish Baltic Sea [In:] Kęder R., Hyska M., Komornik K. (red) Polish nature – our heritage and duty”, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”, s. 33-37.

151. Skóra M.E., Sapota M.R., Skóra K.E., Pawelec A. 2012, Diet of the twaite shad Alosa fallax (Lacépede, 1803) (Clupeidae) in the Gulf of Gdansk, the Baltic Sea, Oceanological and Hydrobiological Studies 41(3): 24-32.

152. Kulikowski M., Rolbiecki L., Skóra K.E., Rokicki J. 2012, Nematodes found in the European anchovy (Engraulis encrasicolus), a rare visitor to the Baltic Sea, Oceanological and Hydrobiological Studies 41(3): 99-102

153. Skóra K.E., Selin M. 2012, Morski skarbiec Ziemi Puckiej [W:] Ziemia Pucka. Przewodnik, Wydawnictwo Pomorskie przy RPK PTTK w Gdańsku, 56-79.

154. Ann-Britt Florin, Jannica Haldin, Janis Birzaks, Dieter Boedeker, Uwe Böttcher, Henrik Carl, Natalia Chernova, Christian von Dorrien, Ronald Fricke, Antti Lappalainen, Linas Lozys, Timo Moritz, Peter R. Moller, Daniel Oesterwind, Christian Pusch, Krzysztof Skóra, Henrik Svedäng, Mikael Svensson, Lauri Urho, Francesca Vitale, Checklist documentation and distribution data for Baltic Sea fish and lamprey species [W:] Checklist of Baltic Sea macro-species, HELCOM 2012 Baltic Sea Environment Proceedings, no. 130: 16-18.

155. Ann-Britt Florin, Jannica Haldin, Janis Birzaks, Dieter Boedeker, Uwe Böttcher, Henrik Carl, Natalia Chernova, Christian von Dorrien, Ronald Fricke, Antti Lappalainen, Linas Lozys, Timo Moritz, Peter R. Moller, Daniel Oesterwind, Christian Pusch, Krzysztof Skóra, Henrik Svedäng, Mikael Svensson, Lauri Urho, Francesca Vitale, Checklist for Baltic Sea fish and lamprey species [W:] Checklist of Baltic Sea macro-species, HELCOM 2012 Baltic Sea Environment Proceedings, no. 130: 196-199.

156. Skóra M.E., Skóra K.E. 2013, First report on the white-eyed bream Ballerus sapa (Pallas, 1811) in the Reda River, a tributary to the Baltic Sea, Journal of Applied Ichthyology 29(4): 930-932.

157. Sokołowska E., Kleszczyńska A., Kalamarz-Kubiak H., Arciszewski B., Kulczykowska E. 2013, Changes in brain arginine vasotocin, isotocin, plasma 11-ketotestosterone and cortisol in round goby, Neogobius melanostomus, males subjected to overcrowding stress during the breeding season. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 165: 237-242.

158. Nowak Ł., Pawłowski P., Penkowski M., Kosecka M., Skóra K. 2013, The “Bionic Sonar” Project, phase one: Initial research on marine mammal acoustics, Hydroacoustics, 16: 189 – 196.

159. Hammond P.S., Macleod K., Berggren P., Borchers D.L., Burt L., Canadas A., Desportes G., Donovan G.P., Gilles A., Gillespie D., Gordon J., Hiby L., Kuklik I., Leaper R., Lehnert K., Leopold M., Lovell P., Oien N., Paxton C.G.M., Ridoux V., Rogan E., Samarra F., Scheidat M., Sequeira M., Siebert U., Skov H., Swift R., Tasker M.L., Teilmann J., Van Canneyt O., Vázquez J.A., 2013, Cetacean abundance and distribution in European Atlantic shelf waters to inform conservation and management, Biological Conservation, 164:107-122.

160. Ann-Britt Florin, Mikael Svensson, Janis Birzaks, Dieter Boedeker, Natalia Chernova, Linas Ložys, Timo Moritz, Christian Pusch, Putys Žilvinas, Krzysztof Skóra, Henrik Svedäng, Konstantin Tylik, Lauri Urho, Francesca Vitale, Red List of fish and lamprey species [W:] HELCOM Red List of Baltic Sea species in danger of becoming extinct, HELCOM 2013 Baltic Sea Environment Proceedings, no. 140: 68-73.

161. Skóra M.E., Arciszewski B., 2013, New reports on the Russian sturgeon, Acipenser gueldenstaedtii, in the Polish Baltic Sea, Arch.Pol.Fish. 21:363-366.

162. Skrzypczak M., Rokicki J., Pawliczka I., Najda K., Dzido J., 2014,. Anisakids of seals found on the southern coast of Baltic Sea, Acta Parasitologica 59(1): 165-172.

163. Ruser A., Dähne M., Sundermeyer J., Lucke K., Houser D.S., Finneran J.J., Driver J., Pawliczka I., Rosenberger T., Siebert U., 2014, In-Air Evoked Potential Audiometry of Grey Seals (Halichoerus grypus) from the North and Baltic Seas, PLOS One, [dokument elektroniczny] – 2014, Vol. 9 (3), e90824, s. 1-8.

164. Lehnert K., Müller S., Weirup L., Ronnenberg K., Pawliczka I., Rosenberger T., Siebert U., 2014, Molecular biomarkers in grey seals (Halichoerus grypus) to evaluate pollutant exposure, health and immune status, Marine Pollution Bulletin, 88, 311-318.

165. Skóra K.E., Górski W., Pawliczka I. 2014. Ocena i propozycje zmniejszenia negatywnego wpływu wywieranego przez polskie rybołówstwo na różnorodność biologiczną Morza Bałtyckiego – wybrane zagadnienia. In: Mirek Z., Nikel A. (eds.) Ochrona Przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, Komitet Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 257-275.

166. Wielgat P., Zima P., Sawicki J., Pawliczka I., 2014, Model cyrkulacji wody w zbiorniku hodowlanym na przykładzie basenów hodowlanych dla fok. Inżynieria Morska i Geotechnika,nr. 5 (2014), s.432-437.

167. Guellard T., Sokołowska E., Arciszewski B., 2015. First report on intersex in invasive round goby Neogobius melanostomus from the Baltic Sea (Gulf of Gdańsk, Poland), Oceanologia 57(1), 102-106.

168. Górski W., Herbich J., Koss M., Kuklik M., Lazarus M., Łęczyński L., Pawliczka vel Pawlik I., Skóra K.E., Szmidt K., Woźniakowski A., Wszałek-Rożek K., 2015, Rewitalizacja szaty roślinnej i wydmowych siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego, praca zbiorowa pod red. Jacka Herbicha i Krzysztofa Skóry, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 178 s. ISBN 978-83-7531-202-7.

169. Kijewska A., Kalamarz-Kubiak H., Arciszewski B., Guellard T., Petereit Ch., Wenne R., 2016, Adaptation to salinity in Atlantic cod from different regions of the Baltic Sea, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 2016, 478, 62-67.

170. Liebschner A., Seibel H., Teilmann J., Wittekind D., Parmentier E., Dähne M., Dietz R., Driver J., van Elk C., Everaarts E., Findeisen H., Kristensen J., Lehnert K., Lucke K., Merck T., Müller S., Pawliczka I., Ronnenberg K., Rosenberger T., Ruser A., Tougaard J., Schuster M., Sundermeyer J., Sveegaard S., Siebert U., 2016, Impacts of underwater noise on marine vertebrates : project introduction and first results [W:] The effects of noise on aquatic life II / eds. Arthur N. Popper, Anthony Hawkins. Advances in Experimental Medicine and Biology, 2016, vol. 875: 631-636.

171. Lah L., Trense D., Benke H., Berggren P., Gunnlaugsson Þ., Lockyer C., Öztürk A., Öztürk B., Pawliczka I., Roos A., Siebert U., Skóra K. †, Víkingsson G., Tiedemann R., 2016, Spatially Explicit Analysis of Genome-Wide SNPs Detects Subtle Population Structure in a Mobile Marine Mammal, the Harbor Porpoise, PLoS ONE 11(10): e0162792.

172. Tęgowski J., Koza R., Pawliczka.I., Skóra K., Trzcińska K., Zdroik J., 2016, Statistical, spectral and wavelet features of the ambient noise detected in the southern Baltic Sea, [W:] Proceedings of the 23rd International Congress on Sound and Vibration (ICSV23), Athens, Greece, 10-14 July 2016 : From Ancient to Modern Acoustic / Ed. by Konstantinos Vogiatzis, Georges Kouroussis, Malcolm Crocker, Marek Pawelczyk, SERIA: Proceedings of the International Congress on Sound and Vibration, 2329-3675, S. 1-6.

173. Arciszewski B., Biernaczyk M., Pociecha A., Stepanowska K., 2017, Letni kurs – “Ichtiologia Morza”, czyli jak zostać badaczem Morza Bałtyckiego, Hel 14-27 sierpnia 2016 roku, [W:] Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 2017, T. 73, z. 1, s. 68-73.

174. Piria M, Copp G.H, Dick J.T.A., Duplić A, Groom Q, Jelić D, Lucy F.E, Roy H.E, Sarat E, Simonović P, Tomljanović T, Tricarico E, Weinlander M, Adámek Z, Bedolfe S, Coughlan N.E, Davis E., Dobrzycka-Krahel A, Grgić Z, Kirankaya S.G, Ekmekçi FG, Lajtner J, Lukas J, Koutsikos N, Mennen G.J, Mitić B, Pastorino , Ruokonen T.J, Skóra M.E, Smith E.R.C, Šprem N, Tarkan A.S, Treer T, Vardakas L, Vehanen T, Vilizzi L, Zanella D, Caffrey J.M. 2017. Tackling invasive alien species in Europe II: threats and opportunities until 2020. Management of Biological Invasions 8(3): 273-286.

175. Dobrzycka-Krahel A., Skóra M.E., Raczyński M., Szaniawska A. 2017. The Signal Crayfis Pacifastacus leniusculus — Distribution and Invasion in the Southern Baltic Coastal River, Polish Journal of Ecology, 65(3): 445–452.

176. Nehring I,Grajewska A,Falkowska L,Staniszewska M, Pawliczka.I , Saniewska, D, Transfer of mercury and phenol derivatives across the placenta of Baltic grey seals (Halichoerus grypus grypus), Environmental Pollution, 231, 1005-1012, Part: 1, Published: DEC 2017.

177. Górski W., Arciszewski B., Pawliczka I., 2017 Narzędzia Połowowe i urządzenia wspierające zrównoważone rybołówstwo, Magazyn Przemysłu Rybnego, Nr 6 (120).

 

2018

 

178. Skóra M.E., Bogacka-Kapusta E., Morzuch J., Kulikowski M., Rolbiecki L., Kozłowski K., Kapusta A., 2018, Exotic sturgeons in the Vistula Lagoon in 2011, their occurence, diet and parasites, with notes on the fishery background, Journal of Applied Ichthyology, 34: 33-38.

179. Carlén I., Thomas L., Carlström J., Amundin M., Teilmann J., Tregenza N., Tougaard J., Koblitz J.C., Sveegaard S., Wennerberg D., Loisa O., Dähne M., Brundiers K., Kosecka M., Kyhn L.A.,Ljungqvist C.T., Pawliczka I., Koza R., Arciszewski B, Galatiuse A., Jabbusch M., Laaksonlaita J., Niemi J., Lyytinen S., Gallus A., Benke H., Blankett P., Skóra K.E., Acevedo-Gutiérrez A., 2018, Basin-scale distribution of harbour porpoises in the Baltic Sea provides basis for effective conservation actions, Biological Conservation, Volume 226: 42-53.

180. Waindok P., Lehnert K., Siebert U., Pawliczka I., Strube C., 2018, Prevalence and molecular characterisation of Acanthocephala in pinnipedia of the North and Baltic Seas, International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife, Volume 7, Issue 1: 34-43

181. Rolbiecki L., Izdebska J.N., Pawliczka I., 2018, Digenetic trematode Ogmogaster antarcticus (Notocotylidae) in a fin whale Balaenoptera physalus (Balaenopteridae) stranded in the Baltic Sea, Diseases of Aquatic Organisms. Vol. 132:143-149

182. Łęczyński L., Kłostowska Ż., Kusza G., Ossowski T., Arciszewski B., Koza R. 2018, The Impact of Grain Size Composition and Organic Matter Content on Magnetic Susceptibility of Anthropogenically Transformed Bottom Sediments, as Exemplified by the Former Naval Harbour in Hel. In: Jeleńska M., Łęczyński L., Ossowski T. (eds) Magnetometry in Environmental Sciences. GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences. Springer, Cham pp 91-102

183. Bała M., 2018, Motela na Cyplu Helskim, Gdynia, Magazyn Przemysłu Rybnego 1(121): 26-27

184. Selin M., 2018, Edukacja na rzecz podnoszenia świadomości o zagrożeniach i ochronie wód zlewiska Morza Bałtyckiego w: Organizmy wodne jako wskaźnik antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych ,Sarbinowo s. 5-9, skrypt konferencyjny

185. Górski W., Arciszewski B., Pawliczka I., 2018, Ssaki morskie jako bioindykatory stanu środowiska naturalnego w: Organizmy wodne jako wskaźnik antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych , Sarbinowo, s. 45-48 , skrypt konferencyjny