Zobacz podcast poświęconu podwodnemu hałasowi:

Materiał powstał w ramach prowadzonej we współpracy z PKN Orlen kampanii edukacyjnej Kierunek Bałtyk.

Materiały edukacyjne przygotowane przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy ze Stacją Morską im. Prof. Krzysztofa Skóry IO UG w ramach realizacji projektu „Ucz się smyku o Bałtyku edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym poświęcona bioróżnorodności Morza Bałtyckiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Materiały dla 3-4 latków

Materiały dla 5-6 latków

Materiały dla 7 latków

Materiały dla 8 latków

Materiały dla 9 latków