Do statutowych działań helskiej placówki należy prowadzenie akademickiej edukacji w ramach działalności Uniwersytetu Gdańskiego.

Jako placówka terenowa w strukturach Wydziału Oceanografii i Geografii, Stacja stanowi miejsce realizacji zajęć które odbywają się w ramach programu studiów na kierunku oceanografia.

Realizuje się tutaj elementy podstawy programowej studiów na kierunku oceanografia: Obowiązkowe ćwiczenia w morzu i strefie brzegowej oraz ćwiczenia z przedmiotu pn. Kręgowce morskie.

 

Obowiązkowe ćwiczenia w morzu i strefie brzegowej:

Przedmiot praktyczny który po przez zapoznanie studentów z metodyką poboru prób, sposobu uzyskiwania i analizy danych oraz zasadami pracy w laboratorium badawczym przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w zawodzie.

Zajęcia odbywają się na morskim brzegu oraz na pływających jednostkach badawczych Uniwersytetu Gdańskiego. Stacja spełnia tutaj role zaplecza socjalnego – jako baza wypadkowa oraz miejsce analiz laboratoryjnych i tymczasowego magazynowania prób.

 

Kręgowce morskie:

Przedmiot realizowany w ramach Magisterskich Studiów uzupełniających na specjalizacjach biologicznych kierunku Oceanografia. Ze względu na profil badawczy Stacji i specjalistów tu pracujących zajęcia odbywają się w miejscowych laboratoriach. Zajęcia praktyczne mają charakter sekcji, gdzie materiałem badawczym są ssaki morskie (najczęściej foki szare), znajdywany na polskim wybrzeżu w ciągu roku. Czasami w zajęciach uczestniczą specjaliści patolodzy z zagranicy lub weterynarze. Sekcje umożliwiają zapoznanie się ze szczegółami anatomii ssaków morskich oraz przyczyn ich śmierci.

Podczas ćwiczeń pobiera się także materiał do badań szczegółowych, których wyniki znajdują odzwierciedlenie w publikacjach naukowych załogi Stacji Morskiej.

 

Zdarzenia szczególne:

Stacja Morska jako placówka odpowiedzialna w skali kraju za badania ssaków morskich zbiera wszelkie informacje o obecności waleni w polskich wodach. Zbiór danych odnosi się także do gatunków które nie są natywne dla Morza Bałtyckiego. W przypadku znalezienia na wybrzeżu martwego wieloryba, którego stan pozwala na przeprowadzenie sekcji i pozyskanie próbek do badań, placówka podejmuje starania o pozyskanie okazu i przeprowadzenie autopsji.

Przedsięwzięcie wymaga zaangażowania wielu instytucji i osób. Do wykonania sekcji werbuje się m.in wolontariuszy spośród studentów i pracowników uczelni o profilach przyrodniczych i medycznych. Jest to unikalna okazja do poznania anatomii wielkich ssaków morskich, ich stanu zdrowia i pobraniu cennego materiału badawczego. Części ciała tych zwierząt (organy, kościec), służą następnie o uzyskania eksponatów edukacyjnych.