Do statutowych działań Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry instytutu oceanografii należy prowadzenie akademickiej edukacji w ramach działalności Uniwersytetu Gdańskiego.

Jako placówka terenowa w strukturach Wydziału Oceanografii i Geografii, Stacja stanowi miejsce realizacji zajęć które odbywają się w ramach programu studiów na kierunku oceanografia.

Poza zadaniami edukacyjnymi realizowanymi w ramach macierzystego wydziału, Stacja dostępna jest także dla innych komórek Uniwersytetu Gdańskiego, jak dla oddzielnych uczelni i wszelkiego rodzaju placówek badawczych uczelni które zwrócą się do administracji placówki w celu zorganizowania działań edukacyjnych lub badawczych.

Stacja jest w stanie udostępnić zainteresowanym podmiotom laboratoria i sprzęt badawczy, sale wykładowe i pokoje socjalne. Więcej o możliwościach prowadzenia w Stacji edukacji akademickiej przez zewnętrzne podmioty można przeczytać w zakładce Oferta – usługi.

Od 2013 r. w Stacja wraz z kilkoma instytucjami partnerskimi organizuje ,,Kurs Ichtiologii Morza” skierowany do studentów kierunków przyrodniczych z całego kraju. Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi biologii, ekologii i znaczenia ichtiofauny dla gospodarki człowieka.

Poza edukacją akademicką prowadzimy także edukację zorganizowanych grup młodzieży szkolnej. Realizacja odbywa się w ramach projektu Błękitna Szkoła.