Stacja Morska Imienia profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oferuje usługi z zakresu: