RED NOISE BALTSHIP 2023-2024 Celem projektu pn. RED NOISE BALTSHIP jest poprawa świadomości i współpracy państw z regionu Morza Bałtyckiego w celu ograniczenia hałasu podwodnego pochodzącego z działalności żeglugi handlowej i rekreacyjnej na Bałtyku. Przeczytaj więcej.