Materiały edukacyjne przygotowane przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy ze Stacją Morską im. Prof. Krzysztofa Skóry IO UG w ramach realizacji projektu „Ucz się smyku o Bałtyku edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym poświęcona bioróżnorodności Morza Bałtyckiego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Materiały dla 3-4 latków

Materiały dla 5-6 latków

Materiały dla 7 latków

Materiały dla 8 latków

Materiały dla 9 latków