Aktualne ogłoszenia:

  1. Przeprowadzenie sekcji zwłok ssaków morskich na rzecz zapewnienia wykonania badań pośmiertnych w 2022 roku
  2. Przygotowanie dwóch rocznych raportów z monitoringu tras migracyjnych fok (za rok 2021 i 2022) oraz jednego raportu końcowego za lata 2021 – 2023