Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu obecnie poszukuje wykonawców do zrealizowania następujących zadań:

  1. Przeprowadzenie sekcji zwłok w celu wykonania badań pośmiertnych ssaków morskich znalezionych na polskim wybrzeżu