Pomóż ratować małe foki - przekaż darowiznę

 

Witamy w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry!

Stacja Morska imienia Profesora Krzysztofa Skóry jest stacją terenową w strukturze organizacyjnej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Oceanografii i Geografii.
Placówka stanowi oparcie terenowe dla wszystkich grup badawczych pracujących rejonie Pomorza i jest otwarta na potrzeby badawcze całego środowiska naukowego kraju. Stacja posiada zaplecze socjalno-turystyczne.

O nas >>

 
 

Archiwa