We wrześniu 2015r. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy ze Stacją Morską IOUG złożyła projekt edukacyjny do Komisji Europejskiej w ramach programu finansowania Horyzont 2020 dotyczący ssaków morskich razem z grupą dziewięciu partnerów do których należą uczelnie, ośrodki edukacji morskiej i organizacje pozarządowe z Niemiec, Belgii, Danii, Szwecji i Polski.
Projekt był jedną z 205 zgłoszonych propozycji do sfinansowania. Mimo tak wielkiej konkurencji został pozytywnie zweryfikowany, zdobywając wysokie notowania pod względem trzech kryteriów, według których był oceniany.

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Celem projektu „Ssaki morskie” w ramach programu finansowania Horyzont 2020 jest stworzenie sieci placówek edukacyjnych i badawczych, których zadaniem będzie promowanie nauk ścisłych (tzw. STEM: science, technology, engineering, mathematics) i wybierania kariery naukowej wśród młodych ludzi.

Projekt rozpocznie się we wrześniu 2016r. i potrwa trzy lata. Na kolejne etapy projektu będą składać się spotkania partnerów, tworzenie materiałów i wystaw edukacyjnych, które następnie będą wykorzystywane w szkoleniach nauczycieli i szkołach letnich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Całość zostanie zwieńczona sympozjum i konferencją UE, na której uczestniczy projektu będą mogli wymieniać doświadczenia zdobyte w trakcie trwania projektu.

Wszyscy partnerzy projektu dysponują ekspertami w dziedzinie nauki o ssakach morskich. Razem z nauczycielami i naukowcami z doświadczeniem w edukacji będą rozwijać szkolenia dla nauczycieli i szkoły letnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt będzie bazował na wiedzy, materiałach edukacyjnych i sposobach nauczania, które do tej pory zostały stworzone przez każdego z partnerów. Połączenie zasobów edukacyjnych grup eksperckich w spójną międzynarodową całość pozwoli wykorzystać je podczas szkoleń nauczycieli i szkół letnich dla uczniów. Zostaną one przetłumaczone na języki wszystkich partnerów projektu i dodatkowo również na język angielski.

Stworzone materiały mają być także dostępne i wykorzystane w szkolnych programach nauczania. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie biorący udział w projekcie będą mieli możliwość bliskiego kontaktu z naukowcami z różnych dziedzin i zdobycia doświadczeń z „pierwszej ręki” dotyczących ”prawdziwej” nauki i zawodu naukowca.

Rezultatem projektu ma być zmiana sposobu postrzegania nauki i pracy naukowca, co ma za sobą pociągnąć wzrost zainteresowania karierą naukową. Fakt zaangażowania centrów naukowych i publicznych akwariów pozwoli na dotarcie z wiedzą o ssakach morskich do szerokiej rzeszy odbiorców o różnym wykształceniu i w różnym wieku. Kluczem będzie tu wykorzystanie najnowszej technologii w postaci posterów interaktywnych, podcastów, mediów społecznościowych i animacji 3D.

 

SMIOUG