Stacja Morska, jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Gdańskiego finansowana jest przez Skarb Państwa. Niestety pieniędzy tych nie wystarcza na pokrycie kosztów działalności Stacji, finansowanie przedsięwzięć tak kosztownych jak np. budowa fokarium. Na szczęście Stacji pomagają jej przyjaciele i sponsorzy, których listę znajdziesz niżej.

Jeśli chciałbyś wspomóc działalność Stacji Morskiej, wystarczy wpłacić pieniądze na jedno z poniżej podanych kont:

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

 • BPH PBK S.A.
  konto: 03 1060 0076 0000 4098 9018 8450
  z dopiskiem “Foki”
 • BZ WBK S.A. I/O Gdańsk
  konto: 69 1090 1098 0000 0000 0901 5841
  z dopiskiem “Morświn”
 • mBank
  konto: 06 1140 2004 0000 3402 3810 5862
  z dopiskiem “Chronimy Morze Bałtyckie”

Nasi obecni partnerzy, sponsorzy i przyjaciele:

Rehabilitację fok wspierają: