Znaleziono kolejne zwłoki morświna. Stan ich rozkładu wskazywał, że czas jaki upłynął od śmierci oraz okres pozostawania ciała w wodzie były odległe od dnia znalezienia na brzegu o co najmniej parę tygodni. Długość zwierzęcia wynosiła około 142 cm. Znaleziska dokonano w Unieściu 20 lipca 2013. Zaledwie 10 km od Sarbinowa, gdzie miało miejsce podobne odkrycie w dniu 26 maja 2013 [link – kliknij]

Przypomnijmy, że morświn to w Bałtyku krytycznie zagrożony gatunek. Dziesięć lat temu liczbę bałtyckiej populacji tych zwierząt specjaliści oszacowali na ok. 100 szt. Bardziej aktualnych danych brak. Nie ma jak na razie żadnych symptomów poprawy ich sytuacji.

Krzysztof E. Skóra