Wykształcenie zawodowe zdobyła na kierunku oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Profesjonalne podejście do ochrony przyrody morza Bałtyckiego realizuje w sektorze pozarządowym. Do niedawna swoją energię oddawała WWF – Polska. Obecnie pracuje dla Marine Stewardship Council [www.msc.org]. Była kierownikiem realizowanego wspólnie ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego projektu „Wsparcie restytucji i ochrona ssaków morskich w Polsce” w ramach którego powstał słynny „Błękitny patrol”, który liczy już ponad 150 wolontariuszy pomagających w zbieraniu informacji o występowaniu morskich ssaków w rejonie polskiego wybrzeża Bałtyku.

19.X.2013 w Teatrze Wielkim w Warszawie, na wielkiej gali konkursu „Polacy z werwą” [www.polacyzwerwa.pl], absolwentka oceanografii – mgr Anna Dębicka wygrała plebiscyt w kategorii „Ochrona środowiska”.

Wyniesiona ze studiów profesjonalna wiedza, połączona z werwą działań laureatki na rzecz badań fok i morświnów oraz ochrony środowiska Bałtyku, znalazły uznanie zarówno w werdykcie internautów jak i eksperckiego jury.

Gala w Teatrze Wielkim. Wystąpienie Anny Dębickiej oraz laureatka w otoczeniu obecnego realizatora podobnego projektu – mgr Wojciecha Górskiego oraz kierującego z ramienia uczelni oboma tymi projektami prof. UG dr hab. Krzysztofa Skóry.

Krzysztof E. Skóra