W niedzielę 25 maja 2014r. Miał miejsce Piknik Naukowy organizowany w ramach XII Bałtyckiego Festiwalu Nauki.  Impreza ta odbywa się corocznie pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem imprezy jest prezentacja naukowych dokonań i nowatorskich rozwiązań ostatnich lat jak najszerszemu gronu osób i tym samym wzbudzenie zainteresowania tematyką dotyczącą różnych dziedzin nauki. Bałtycki Festiwal Nauki odbywa się w wielu miastach na terenie Województwa Pomorskiego, a głownie w obrębie Trójmiasta.

Na tegorocznym festiwalu swój udział zaznaczyła również Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG. Stoisko helskiej placówki zostało odmiennie do większości lat poprzednich ulokowane na przeciw wejścia do fokarium w Helu. Dzięki temu wszyscy chcący zobaczyć foki mieli niecodzienną okazję do swobodnego zadawania pytań i prowadzenia rozmów z naukowcami wyposażonymi w najnowsza wiedzę.

Tytuł imprezy brzmiał ,,Nauka dla potrzeb ochrony morskiej przyrody”. Na stoisku pokazano jak w ciągu ostatnich lat badania naukowe przyczyniły się do uzupełnienia wiedzy i wdrażania działań ochronnych na rzecz ratowania bałtyckich gatunków ryb, ssaków i ptaków morskich.  Przedstawione zostały także perspektywy w odniesieniu do niedawno rozpoczętych projektów badawczych jak np. BIAS. Pomocne okazały się tu prezentowane zwiedzającym materiały edukacyjno informacyjne w formie posterów. Każdy mógł pobrać również bezpłatne foldery ulotek i broszur. Pokazano także sprzęt służący do badań obecności krytycznie zagrożonych morświnów – detektory C-POD. Pierwszy raz na naszym stoisku znalazły swoje miejsce wodne ptaki. Pokazano gatunki którym dedykowane są obszary ochrony NATURA 2000. Najmłodszym gościom bardzo podobały się pluszowe odwzorowania tych zwierząt wydające autentyczne, charakterystyczne dla każdego gatunku dźwięki

Pod szyldem MSC promowano także zrównoważone rybołówstwo. Zaprezentowano ideę certyfikowania produktów rybnych. Nowością były ulotki w kształcie wymiarowych dorszy i storni zawierające garść informacji o obu tych gatunkach.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się akwarium w którym pływali mniej znani chociaż często wszechobecni w bałtyckich wodach przedstawiciele ryb i skorupiaków. Wiele osób dziwiło się że podczas kąpieli w morzu ludzie znajdują się w bliskim sąsiedztwie cierników, krewetek, niewielkich okoni, ryb babkowatych, a nawet podobnych nieco do konika morskiego chronionych igliczni i wężynek.

Nie zabrakło kąciku dla dzieci gdzie odbywały konkursy o tematyce ekologicznej. Dla najlepszych czekały drobne upominki.

Stoisko i imprezę dofinansowywały Uniwersytet Gdański, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz grupa LOTOS.

 

Oprac. Michał Bała
Foto: Paweł Bloch