Korzystając z wspaniałej inicjatywy na rzecz zrównoważonego użytkowania mórz „Sustainable Seas” ekipa badawcza Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego ruszyła w rejs w rejon wschodniego krańca Kattegatu.

Statek rejsowy i rejon badań

Iwona Pawliczka i Radomił Koza wraz ze szwedzkim badaczem morświnów Matsem Amundinem[1] zaokrętowani na przepięknym brygu „TRE KRONER” eksplorowali akwen cieśniny Oresund na odcinku od portu Helsinberg po koniec półwyspu Kullaberg oraz obszar po jego wschodniej stronie.

Korzystając z systemu holowanych za żaglowcem zestawu hydrofonów przy jednoczesnym prowadzeniu obserwacji z pokładu jednostki poszukiwali koncentracji morświnów. Znajdując je, rozpoznawali ich odgłosy dokonując potrzebnych do badań i dydaktyki nagrań morświnowych dźwięków.

Udało się zgromadzić bogaty zasób doświadczenia oraz próbek badawczych. Będą one mogły być wykorzystywany dla interpretacji wyników badań prowadzonych na wodach Bałtyku, na rzecz doskonalenia kształcenia studentów a także dla potrzeb ogólnej edukacji i informacji społeczeństwa.

Bałtyckie morświny są krytycznie zagrożone wyginięciem. Ich populacja z Cieśnin Duńskich jest w lepszej sytuacji chociaż i tu liczebność tych zwierząt spada. Naukowcy starają się ustalić przyczyny tego zjawiska i ocenić jego znaczenie dla właściwego stanu regionalnych zasobów. Morświny bałtyckie także te z Cieśnin Duńskich i Morza Północnego posiadają specjalne plany ochrony wykonane pod auspicjami ASCOBANS[2].

Złe rokowania dla stanu morświnów żyjących w naszym morzu wymagają, aby zaplanowane działania ochronne zaczęły być wdrażane.

KES
Zdjęcia: STURE HAGELUND


[1] https://hel.ug.edu.pl/2012/10/23/ascobans-award-2012/

[2] ASCOBANS – The Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas (ASCOBANS)