(prosimy o udział w plebiscycie – głosowanie do 7 września !)
Link do głosowania jest tu: https://www.polacyzwerwa.pl/glosowanie

Morze poznawała od dziecka. Wywodzi się z rodziny Konkelów – jastarnickich rybaków, zatem wśród morskich opowieści swoich przodków wzrastała od urodzenia, dzieląc z nimi radości i troski rybackiego życia. Temat jej pracy magisterskiej dotyczył unikatowego przyrodniczego siedliska Zatoki Puckiej jakim są morskie szuwary, niestety w ostatnich latach w sposób nierozważny bardzo niszczone. Od 7 lat prowadzi zajęcia Błękitnej Szkoły z zakresu biologii i ekologii morskiej fauny i flory, ochrony morza oraz przyrodniczo zrównoważonej eksploatacji jego zasobów. Uczy rozumienia funkcjonowania bałtyckiego ekosystemu – morza wrażliwego na fluktuacje naturalne i antropogeniczną presję. Tworzy „łowisko morskiej wiedzy” nie tylko dla uczniów szkół wszystkich szczebli, ale także innych grup społecznych i zawodowych.

Monika Selin – mieszkanka Jastarni, absolwentka biologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, pracuje w Helu, kierując aktywnością „Błękitnej Szkoły” projektu Stacji Morskiej i Fundacji Rozwoju Uniwersytety Gdańskiego, już od ponad 10 lat wspieranego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Jako stała mieszkanka Półwyspu Helskiego jak mało kto jest szczególnie predystynowana do szerzenia najnowszych osiągnięć morskich nauk wśród swoich, szukając w osiągnięciach „błękitnej ekonomii i technologii” szansy trwałego cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju lokalnej społeczności w zgodzie z potrzebami przyrody morza i jego wybrzeży. Skrótowo mówiąc, tłumaczy prostą w zrozumieniu, ale trudną w przestrzeganiu zasadę eksploatacji i cel ochrony morskiej przyrody – BEZ RYB NIE BĘDZIE RYBAKÓW, A RYB NIE BĘDZIE BEZ ICH NATURALNYCH SIEDLISK. Ochrona środowiska to dla niej także ochrona rybołówstwa.

Efekty jej błękitnych eko-lekcji są przez słuchaczy szkoły wywożone daleko w głąb kraju, gdzie u źródeł rzek bierze początek jej i nasze morze. Często można ją dostrzec w helskim fokarium, gdy prowadzi prelekcje. W tej formie słuchały jej już setki tysięcy dobrowolnych słuchaczy.

Nim do tego doszło, musiała się dobrze doskonalić zawodowo. Ucząc się teorii, znajdowała dla zdobytej wiedzy zastosowania w praktyce. Jeszcze podczas studiów i praktyk zawodowych w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym organizowała i koordynowała wiele akcji o charakterze edukacyjnym i tematyce związanej z szeroko pojętą ochroną środowiska, takich jak ogólnoeuropejska akcja edukacyjno-badawcza „Coastwatch Europe – Obserwator Wybrzeża Europy” (2005), warsztaty hydrobiologiczne dla uczniów gimnazjów czy zajęcia terenowe z zakresu hydrobiologii dla uczniów liceów (2006).

Swoją edukację kontynuowała poprzez studia podyplomowe w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni, na kierunku dziennikarstwo i edukacja medialna (2009), co z kolei pomogło jej swoją pasją zarażać grono telewidzów, radiosłuchaczy i czytelników poprzez media lokalne, ogólnopolskie i stronę internetową Stacji Morskiej.

Jest autorką lub współautorką większości wystaw edukacyjnych, prezentacji multimedialnych oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotek, broszur, tablic, posterów) służących popularyzacji wiedzy o Bałtyku wśród jak najszerszego grona odbiorców.

W trakcie swojej kariery zawodowej w Stacji Morskiej IO UG w Helu przeprowadziła lekcje teoretyczne i warsztaty terenowe dla ponad 27 tys. dzieci i młodzieży z całej Polski oraz z zagranicy (2007-2013), ucząc jak zrozumieć funkcjonowanie ekosystemu Bałtyku – przyrodniczego fenomenu – największego na świecie zbiornika wód słonawych. Ponadto współorganizowała i poprowadziła szkolenie dla nauczycieli z 54 szkół gimnazjalnych województwa pomorskiego pn. „Poznajmy i chrońmy bioróżnorodność Morza Bałtyckiego” (2009). Kontynuacją szkolenia było przeprowadzenie konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych objętych programem (2010).

Od 2007 roku corocznie uczestniczy w wielu akcjach o charakterze informacyjnym, takich jak Międzynarodowy Dzień Bałtyckiego Morświna, Bałtycki Festiwal Nauki, Targi POLFISH, Dzień Ryby, Targi POLEKO i wiele innych.

Swoją wiedzą i doświadczeniami dzieli się ze wszystkimi, którym problematyka morska nie jest obojętna, odpowiadając na zaproszenia płynące niemal całego kraju. Współorganizowała i poprowadziła akcję „Ratujmy Bałtyckie Morświny” w C.H. MADISON w Gdańsku (2007), uczestniczyła w spotkaniu z dorosłymi i dziećmi w Pracowni Kultury Miejskiej w Gdańsku Wrzeszczu, opowiadając o problemach bałtyckich morświnów (2010), tajemniczy świat tych małych waleni przybliżała również zgromadzonym w gdyńskim Centrum Nauki EXPERYMENT małym i dużym odkrywcom (2010), z wykładem o Bałtyku i jego mieszkańcach gościła także w ramach obchodów Dnia Ochrony Bałtyku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Darłowie (2012).

Ze strony polskiej była współorganizatorką XXIV europejskiej konferencji badaczy wielorybów, delfinów i morświnów – European Cetacean Society w Stralsundzie (2010).

O problemach morświnów i fok w Bałtyku oraz potrzebie edukacji najmłodszych pokoleń opowiadała podczas Blue Planet Forum w Brukseli (2007), w ramach europejskich obchodów Dnia Morświna w Litewskim Muzeum Morskim w Kłajpedzie (2008), Dnia Oceanu w Łodzi (2008), a także reprezentując Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego podczas I Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie, gdzie wystąpiła z prezentacją na temat kształcenia młodzieży dla potrzeb badań, eksploatacji i ochrony morskiej przyrody.

Współorganizowała i prowadziła obóz naukowy dla stypendystów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (2007), szkoliła młodych wodniaków z Rybnika podczas kilkudniowego rejsu po Bałtyku na pokładzie Zawiszy Czarnego (2011), a od 2011 roku corocznie aktywnie włącza się w organizowany w Gdańsku Program Edukacji Morskiej, wychodząc z założenia, że każdy Polak jest współodpowiedzialny za jakość wód Morza Bałtyckiego.

Od 2013 roku, starając się wzbogacić i uatrakcyjnić zajęcia w koordynowanym przez siebie projekcie, wzięła udział w szkoleniu z zakresu działania i funkcjonalności oprogramowania ArcGIS, służącego do geoanalizy i tworzenia map. Aktualnie pracuje nad wykorzystaniem GISu podczas zajęć o Bałtyku i jego mieszkańcach.

Jej najświeższym osiągnięciem jest współtworzenie na etapie projektu oraz aranżacji i wyposażenia, otwartego we wrześniu 2013r. na terenie przyszłej Błękitnej Wioski w Helu niewielkiego, ale bogato wyposażonego muzeum dedykowanego bałtyckim morświnom pn. „Dom Morświna”.

Na co dzień ciepła i otwarta, bardzo życzliwa i towarzyska jest lubiana przez swoich uczniów, a jej pracę i zaangażowanie docenił w 2010 roku również Program 3 Polskiego Radia, przeprowadzając audycję „Zawód z pasją” poświęconą codziennej pracy morskiej edukatorki.

Jej marzeniem jest dalszy rozwój projektu „Błękitna Szkoła” poprzez rozbudowę infrastruktury macierzystej placówki tak, aby w lekcjach i warsztatach mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani. Zdając sobie sprawę z tego, że wiedza o morzu nie dociera do niektórych środowisk z powodów ekonomicznych, chciałaby rozszerzyć swój projekt o lekcje wyjazdowe przeznaczone dla grup, które do Helu przyjechać nie mogą – szkół nadmorskich wiosek i miasteczek.

Aktualnie, z werwą „pracuje” nad nowym życiowym projektem, oczekując przyjścia na świat dwójki pociech.

Prosimy o udział w głosowaniu w plebiscycie POLACY Z WERWĄ