W Geteborgu zabrał się Komitet Doradczy Porozumienia ASCOBANS[1]. Przez 3 dni (od 29.09 do 01.10 2014) obradowano nad bieżącymi sprawami ochrony małych waleni w obszarze obowiązywania Porozumienia. Z Państw członkowskich nieobecne były Dania i Litwa.

Całość dokumentacji spraw którym poświecono spotkanie można znaleźć w Internecie pod adresem http://www.ascobans.org/en/meeting/AC21. Jak zwykle większość czasu zabrały sprawy badań i likwidacji zagrożeń dla morświnów.


Szczególną uwagę poświecono projektowi nowej regulacji Unii Europejskiej, która zmierza do modyfikacji działań technicznych w rybołówstwie jakie zapisano 10 lat temu sektorowi do wykonania w Rozporządzeniu 812/2004. Dekada funkcjonowania tego dokumentu nie przyniosła pożądanego rezultatu, szczególnie na Bałtyku, gdzie zasoby morświna nadal pozostają krytycznie zagrożone wyginięciem.

Osobom wspierającym działania ASCOBANS, lub chcących na ten temat wiedzieć więcej prócz głównej strony Internetowej ASCOBANS www.ascobans.org polecamy także jej wersję dla dzieci http://kids.ascobans.org/ oraz link na https://www.facebook.com/ascobans?fref=ts

[1] ASCOBANS – Agreement on the Conservation of Small Cetaceans in the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas