W związku z warsztatami naukowymi jakie zaplanowano w laboratoriach terenowych w niemieckim Büsum, w Stacji Morskiej IOUG przeprowadzono inwentaryzację skolekcjonowanych zwłok morskich ssaków. Materiał pochodził z polskich plaż i łowisk, będąc głównie znajdowanym przez Błękitny Patrol WWF. Na warsztaty wyekspediowano w sumie 5 morświnów i 30 ciał fok (przede wszystkim fok szarych).

Zakres wykonywanych badań dotyczyć ma parazytologii, toksykologii oraz zmian patologicznych. W celu lepszego zobiektywizowani informacji o stanie zdrowia zwierząt z południowej części Bałtyku, polski materiał będzie połączony z niemieckim. Uzyskane wnioski mają uzupełnić wiedzę odnoście przyczyn śmiertelności oraz zdrowotnej kondycji bałtyckich populacji ssaków morskich. Ich praktycznym wykorzystaniem zajmą się instytucje odpowiedzialne za zarządzanie ochroną morskich ssaków w ramach Konwencji Helsińskiej i Bońskiej oraz obowiązków jakie wynikają z Ramowej Dyrektywy ds. Strategii Morskiej UE.

Z polskiej strony w warsztatach uczestniczy trzech pracowników helskiej placówki. Na miejscu badaniami kieruje Pani profesor Ursula Sibert z Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Hanowerze.

Tekst i zdjęcia: K.E Skóra