W dniach 23-25 marca 2015 r. w St.Julian’s na Malcie odbyła się doroczna konferencja European Ceatcean Society. Tematem przewodnim była ochrona ssaków morskich w wymiarze lokalnym i globalnym.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Joe Mizzi – ministra transportu i infrastruktury Malty oraz Karmenu Vella – unijnego komisarza od spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.

Konferencję poprzedziły dwudniowe warsztaty, które dotyczyły min.:

  • wzmocnienia współpracy dla lepszej ochrony waleni w obszarze ACCOBAMS
  • pomocy poszkodowanym waleniom
  • szeroko pojętym tematom z zakresu patologii ssaków morskich
  • aktualnym badaniom nad humbakami z rejonu północnego Atlantyku

Pełną listę przeprowadzonych warsztatów jak i prezentowanych na konferencji wystąpień i posterów znaleźć można na stronie: http://www.europeancetaceansociety.eu/conference/workshops-programme, http://www.iwdg.ie/ecs/.

Pracownicy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowali na konferencji dwa postery, poświęcone tematyce oceny programu monitorowania przypadkowego połowu waleni oraz migracji młodych osobników fok szarych:

Górski W., Skóra K.E., Pawliczka I. Evaluation of the Monitoring Programme of Incidental Catch of Cetaceans in Poland

Dyndo M., Chudzińska M., Pawliczka I., Koza R., Skóra K. Restoration and Protection of Grey seals in Poland. Analysis of Telemetry Data from Released Juveniles

Wiele tematów referatów, komunikatów oraz posterów poświęconych było akustyce, podwodnemu hałasowi oraz behawiorowi. Nie zabrakło również tematów dotyczących fok szarych i morświna z rejonu Morza Bałtyckiego.

Na zakończenie konferencji po raz czwarty wręczono nagrodę ECS Mandy McMath Conservation Award, którą otrzymał Giuseppe Notarbartolo di Sciara – włoski naukowiec, wykładowca i ekolog zajmujący się tematem ochroną środowiska morskiego i bioróżnorodności.

 

Wojciech Górski