W roku 2007 na zlecenie Ministerstwa Środowiska podjęto pierwszą próbę stworzenia krajowego programu ochrony morświna dla potrzeb systemu Natura 2000. Dokument powstawał przy stałej obecności i w uzgodnieniach ze środowiskiem rybaków, które to w ostatnim dniu konsultacji niespodziewanie postanowiło go odrzucić. W roku 2012 WWF-Polska i Stacja Morska IOUG wspomogły proces stworzenia kolejnej jego wersji [link: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_06/422d9f2d226e705b5d374e1c8f849fb4.pdf].

Jak się ostatnio dowiedzieliśmy rok 2015 będzie decyzją Ministerstwa Środowiska okresem na jego międzyresortowe i społeczne konsultacje [http://wyborcza.pl/1,91446,17687855,MS_deklaruje_rozpoczecie_prac_na_programem_ochrony.html]. Czy się one powiodą z punktu widzenia krytycznie zagrożonej bałtyckiej populacji gatunku ? Czy program zostanie zatwierdzony? Zobaczymy.

Danych naukowych przybyło i są jeszcze bardziej przekonywujące. Powinno to mieć wpływ na ewolucję poglądów dotychczasowych adwersarzy zamierzeń i powinności ochronnych wobec morświnów.

W tym kontekście polecamy interesujący wywiad z dr Iwoną Pawliczką, która przy obu projektach pełniła rolę przyrodniczego eksperta. Warto przeczytać „O bliskim krewniaku delfina i orki z Bałtyku” [http://sredzinski.natemat.pl/138255,o-bliskim-krewniaku-delfina-orki-i-kaszalota-w-baltyku].