Projekt ma tytuł: „Budowa systemu recyrkulacji i filtrowania wody morskiej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu”.

Koszt inwestycji to prawie 2,4 mln złotych. Zasadniczą część pokryją środki finansowe pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (1,8 mln złotych}. Pozostałą część (600 tys. złotych), pokryje partycypujący w kosztach Uniwersytet Gdański. Wyłonionym w przetargu wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych – Rusiecki.

Dwie grupy czynników były powodem wprowadzenia zaplanowanych modyfikacji. Pierwszy to wysokie nasycenie wód zatoki biogenami i organiczną zawiesiną, co przy podnoszących się temperaturach coraz bardziej w lecie sprzyjało rozrostowi w basenach glonów, czyniąc wodę nieprzeźroczystą i trudną dla zaakceptowania przez przychodzących oglądać foki widzów.

Drugi to rosnące koszty energii w ciągłym pompowaniu morskiej wody. Postanowiliśmy ją dłużej retencjonować w basenach, przy wzmożonej (ale mniej energetycznie kosztownej) filtracji.

Modernizacja obejmie niemal całą hydrauliczną infrastrukturę basenów fokarium, stację filtrów oraz odstojniki. Logistyczne warunki wykonania projektu są bardzo trudne. Z jednej strony, musimy zapewnić dobrostan zwierząt, z drugiej odpowiednie warunki do pracy muszą mieć fachowcy, a odwiedzjący nie gorsze możliwości obserwacji fok niż dotychczas. Prosimy o wyrozumiałość jeśli pojawią się jakieś niedogodności.

Pierwsze prace na rzecz przygotowania zaplecza technicznego placu budowy rozpoczęły się w połowie kwietnia br. Termin zakończenia i oddania do użytku nowej instalacji recyrkulacyjno – filtracyjnej przewidziano na połowę listopada 2015 roku.

To kolejny etap realizacji koncepcji modernizacji i rozbudowy Stacji Morskiej IOUG pn. „Błękitna wioska” [https://hel.ug.edu.pl/BlekitnaWioska/prezentacja%20projektu/staqua-labs.htm].