2 maja 2015, Prezydent RP Bronisław Komorski, Flagą Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował działalność Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród wyróżnionych osób i instytucji działających dla wspólnego dobra narodowego były m.in. jednostki wojskowe, organizacje pozarządowe, krajowe i polonijne stowarzyszenia.

Prezydent w swym wystąpieniu m.in. powiedział (…) „Wyróżnienie różnych instytucji oznacza, że świadomie poszerzamy front tych wszystkich, którzy na innej drodze – nie walki o wolność, ale na drodze zagospodarowywania naszej wolności – mają sukcesy i mają wole demonstrowania tego, że czynią tyle dobra dla Polski”.

Krzysztof E. Skóra; „Cieszymy się z dostrzeżenia nie tylko naszej pracy, ale i naszych sojuszników w walce o narodowe zasoby przyrodnicze. Ojczyzna bez bogatych, zdrowych, posiadających zdolność samoodtwarzania się gatunków i siedlisk – tych eksploatowanych i tych rzadkich oraz chronionych to Ojczyzna uboga, o niepewnym jutrze jego obywateli. Niejedna cywilizacja i państwo upadło z powodu wyczerpania się zasobów naturalnych. Polacy potrzebują ziemi i wód zdrowych i życiodajnych. Natura może żywić i bogacić długo i trwale, o ile będzie się o nią dbało. Dziś, gdy żyje się chociażby tak jak na Półwyspie Helskim, z urody i oryginalności rodzimego krajobrazu trzeba dbać by i on przetrwał. Uhonorowani dziś Flagami Rzeczpospolitej Polskiej przyrodnicy, a szczególnie ich młode kadry budują nowoczesny wymiar patriotyzmu. Efekty bio- czy eko- filności, podobnie jak humanitaryzmu – idei uniwersalnych, wolnych od szowinizmu i nacjonalizmu, mimo, że realizowanych zwykle w obrębie własnego narodu i w granicach danego kraju łączą się, budując podstawy do trwałego i wysokiej jakości życia ludzi na całym globie. Zauważenie przez Pana Prezydenta tych nowych motywacji polskiego patriotyzmu jest dla mnie bardzo budujące”