Już tradycyjnie obchodzono Międzynarodowy Dzień Bałtyckich Morświnów ASCOBANS w Gdyni. Z tej okazji Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Skwerze Kościuszki w Gdyni, tuż obok pomnika morświna zorganizowała stoisko edukacyjno – informacyjne, które miało na celu propagowanie wiedzy na temat tych tajemniczych i mało znanych w polskim społeczeństwie ssaków zamieszkujących Morze Bałtyckie a dodatkowo pozwoliło zwrócić uwagę osób wizytujących na problem zagrożeń i sposobów ochrony morświnów w naszej części Bałtyku. Przez cały dzień pracownicy Stacji Morskiej udzielali informacji oraz prezentowali urządzenia stosowane w realizowanych przez helską placówkę projektach, dedykowanych bałtyckim morświnom.

Na stoisku zgromadzono całą gamę ciekawych eksponatów. Zaprezentowano sprzęt używany w badaniach nad morświnami na całym świecie – m.in. POD-y czyli detektory obecności morświnów, które nagrywają dźwięki rozchodzące się pod wodą. Dzięki możliwości analizy tych niesłyszalnych dla ucha ludzkiego dźwięków, przy pomocy specjalnych programów komputerowych, można jednoznacznie ocenić czy zarejestrowany dźwięk należy do morświna czy też nie. Wspomniane urządzenia wykorzystano w badaniach prowadzonych w ramach projektu SAMBAH (Statyczny Monitoring Akustyczny Bałtyckich Morświnów). Projekt pozwolił na określenie liczebności morświnów i odkrycie miejsc gdzie zwierzęta te grupują się. Te nowe dane są podstawa do podjęcia działań na rzecz minimalizacji zagrożeń w miejscach i miesiącach szczególnie ważnych dla przyszłej egzystencji bałtyckich morswinów. Nie zabrakło również prezentacji urządzeń stosowanych do czynnej ochrony tych zwierząt, jak odstraszacze akustyczne (pingery), czyli urządzenia emitujące dźwięki słyszalne jedynie dla morświna, ostrzegające go przed niebezpieczeństwem. Można było nawet podsłuchać pracę jednego z takich urządzeń za pomocą specjalnego testera. Osoby zainteresowane mogły obejrzeć model sieci rybackiej tzw. klatki dorszowej, która w żaden sposób nie zagraża morskim ssakom, a co za tym idzie likwiduje problem przyłowu morświnów. Prezentowano także założenia realizowanego aktualnie projektu BIAS (Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape), który ma na celu sporządzenia mapy podwodnego hałasu i określenia stopnia zagrożenia, jaki to nowe zanieczyszczenia stanowi dla wodnych zwierząt. Danych naukowych przybywa i powinny być one brane pod uwagę w kontekście planowania gospodarki morskiej. Chodzi tu zwłaszcza o takie aspekty jak natężenie ruchu statków na szlakach transportu morskiego i analiza wpływu generowanych przez jednostki pływające dźwięków na morskie organizmy.

Podczas obchodów XIII Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów nie zapomniano o najmłodszych odbiorcach. Dla dzieci zorganizowano stoisko z kolorowankami a jako upominki rozdawano zakładki do książek, naklejki, breloczki oraz balony wypełnione helem z wizerunkiem morświna oraz hasłem: „Ratujmy bałtyckie morświny”. Nasze działania edukacyjne dla dzieci, mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o morświnach wspierały aktywnie pracownice Słowińskiego Parku Narodowego.

Momentem kulminacyjnym obchodów XIII Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów było przyjęcie w szeregi “Błękitnego Patrolu” WWF prezydenta miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, który po krótkim “zaprzysiężeniu” o godz. 15 wraz z innymi wolontariuszami udał się na swój pierwszy patrol.

Stacja Morska IOUG dziękuje instytucjom, które wspomogły organizację XIII Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów: Ministerstwu Środowiska, Grupie LOTOS, Urzędowi Miasta Gdynia.

 

Obejrzyj galerię zdjęć:

 

Oprac. Jarosław Jankowski i Michał Bała