Międzynarodowy Dzień Bałtyckich Morświnów obchodzony jest od 13 lat i jego obchody odbywały się zazwyczaj na Skwerze Kościuszki w Gdyni lub w Mieście Hel.

W tym roku miłym akcentem było równoległe zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów ASCOBANS w Szczecinie. Odbyło się to pod patronatem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz WWF Polska.

W ramach obchodów ,,święta morświnów” uruchomiono wystawę mającą na celu przybliżyć biologię gatunku oraz zachęcić do wspierania działań mających na celu jego ochronę. W ten sposób Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie realizuje także politykę Ministra Środowiska w zakresie ochrony małych waleni ustanowioną Porozumieniem o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego sporządzonym w Nowym Jorku 17 marca 1992 r., którego Polska jest sygnatariuszem.

Wystawę można oglądać od 12 do 31 maja 2015 r. na dziedzińcu Urzędu Miasta Szczecin.

W dniu 17 maja na wystawie obecni byli pracownicy naukowi oraz działacze WWF Polska, którzy udzielali dodatkowych informacji na temat tego morskiego ssaka.

Stacja Morska dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w tegoroczną organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów ASCOBANS. Pozostaje mieć nadzieję ze społeczna potrzeba ochrony tych ssaków przyniesie efekt w postaci podjęcia czynnych efektywnych działań na rzecz ich ochrony.