W minioną niedzielę 17.05.2015 r. w obchody Międzynarodowego Dnia Bałtyckich Morświnów ASCOBANS w Międzywodziu (wybrzeże zachodnie) znaleziono martwego morświna. Zwierzę było samicą o długości ciała 165 cm. Zwłoki były w stanie zaawansowanego rozkładu.

Martwego morświna odnaleźli spacerowicze. Następnie wiadomość przekazano do Błękitnego Patrolu WWF, dzięki czemu zwłoki morświna zostały zabezpieczone i w przyszłości będą wykorzystane do celów badawczych.

Apelujemy aby każdy przypadek znalezienia martwego morświna lub obserwacji zywych zwierząt zgłaszać do Stacji Morskiej IOUG (tel. 601 88 99 40 i 58/675 08 36) lub Błękitnego Patrolu WWF (tel. 795 -536 – 009).