Trzy młode foki szare (Neptun, Norda i Natka) urodzone w bieżącym roku w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 28.05.2015 zostały uwolnione do Bałtyku na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w rejonie miejscowości Czołpino. Kontynuujemy w ten sposób nasz wieloletni program badawczy ukierunkowany na pozyskiwanie danych z zakresu biologii i ekologii wczesnych stadiów życia fok szarych.

Nasze zwierzęta, dzięki m.in. wyposażeniu ich w satelitarne nadajniki dostarczą nam informacji na temat preferowanych siedlisk, trasach wędrówek, tempie przemieszczania się, strategii żerowania, ustalenia granic niezbędnej przestrzeni dla ich życia. Realizowane badania przyczyniają się także do wzrostu danych o intoksykacji ich organizmów, przyczyn i skali śmiertelności gatunku w warunkach Bałtyku. Pomaga to w propagowaniu bardziej trafnych zasad zarządzania gatunkiem chronionym, unikania zagrożeń i zakłóceń dla ich życia. Coroczne uwalnianie nowych fok do wód Bałtyku jest także działaniem kompensującym straty jakie wynikają z antropogenicznych przyczyn ich śmiertelności.

Prace Stacji Morskiej realizowane obecnie przy współpracy WWF-Polska, wsparciu Generalnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska oraz instytucji finansujących: Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz regionalnego sponsora jaki jest Grupy LOTOS SA. Realizowane działania pozwalają na wywiązywanie się naszego kraju ze zobowiązań wobec Zalecenia nr 27-28/2 Komisji Helsińskiej (HELCOM) o ochronie fok na obszarze Morza Bałtyckiego. Są w ten sposób częścią międzynarodowego Bałtyckiego Planu Działania (BSAP HELCOM) na rzecz ochrony różnorodności gatunkowej naszego morza i osiągnięcie właściwego poziomu wskaźników GES (Good Ecological Status) w na potrzeby Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morza.

Śledzenie tras migracji naszych fok umożliwia strona internetowa wedrowkifok.wwf.pl

Imię: Neptun
Rodzice: Bubas i Unda Marina
Kolor nadajnika: zielony
Urodzony: 23.02.2015 r.
Typ nadajnika: SPOT nr 139153,
Numer mikroczipa: 00074D173E

Imię: Norda
Rodzice: Bubas i Agata
Kolor nadajnika: żółty
Urodzony: 1.03.2015 r.
Typ nadajnika: SPOT nr 139152
Numer mikroczipa: 0007152EE5

Imię: Natka
Rodzice: Bubas i Ania
Kolor nadajnika: czerwony
Urodzony: 6.03.2015 r.
Typ nadajnika: SPLASH nr 139151
Numer mikroczipa: 00071565B7

Przed zanurzeniem się w Bałtyku młode foki czekała jeszcze symboliczna odprawa dokonana przy udziale Ministerstwa Środowiska w osobie Pana Podsekretarza Stanu Sławomira Brodzińskiego, Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych Pana Piotra Adamskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku reprezentowanego przez Panią Iwonę Beszczyńską, Dyrektor Naczelnego Zarządu WWF Polska Panią Magdalenę Dul-Komosińską, przedstawicieli Grupy LOTOS.

Populacja fok szarych w Bałtyku odtwarza się ale w dalszym ciągu odnotowywana jest duża śmiertelność tych zwierząt i nie powróciły jeszcze do wszystkich swych historycznych siedlisk

Gdy spotkasz na plaży fokę pamiętaj:

  • Foka na plaży lub w morzu jest u siebie. To raczej my jesteśmy gośćmi w jej środowisku. Uszanuj jej prawa. Pozwól foce odpocząć. Ona musi co jakiś czas wyjść z wody na brzeg. To zwierzęta wodno – lądowe a ich obecność na brzegu jest zupełnie naturalna. Tylko w wyjątkowych sytuacjach foka na brzegu jest chora bądź ranna.
  • Nie strasz foki i poproś o to samo inne osoby! Obserwuj ją z daleka. Zadbaj, aby twój pies przy foce nie szczekał. Staraj się zachować ciszę.
  • NIE ZBLIŻAJ SIĘ! NIE PRÓBUJ NIGDY DOTYKAĆ LUB ŁAPAĆ FOKI! Foka jest dzikim zwierzęciem, które może być bardzo agresywne i dotkliwie pogryźć!

Jeżeli zauważyłeś fokę, martwi Cię jej zachowanie lub kondycja zawiadom Stację Morską UG w Helu lub Błękitny Patrol WWF. Specjaliści podpowiedzą Ci co robić, ocenią sytuację i sposób podjęcia dalszych kroków.

Numery telefonów czynne całą dobę:

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Morska 2, 84-150 Hel. tel. 58-675-08-36 lub 601-88-99-40

Telefon alarmowy: “Błękitny Patrol” WWF: 795 -536 – 009

Tekst: Michał Bała
Foto:  Jarosław Jankowski

Obejrzyj galerię zdjęć: