Półwysep Helski, będący częścią Nadmorskiego Parku Krajobrazowego ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko letni wypoczynek. To właśnie tutaj co roku przyjeżdżają ornitolodzy z całej Polski, aby obserwować widowiskową migracje ptaków. Między innymi z tego powodu na tym terenie wyznaczono Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Zatoka Pucka i Półwysep Helski” i Specjalny Obszar Ochrony Ptaków „Zatoka Pucka”.

„Dzika plaża z wrakami” za portem wojennym w Helu to jedno z niewielu atrakcyjnych miejsc przystankowych dla siewkowców, które pozostało na półwyspie. Głównie w okresie przelotu jesiennego poza sezonem turystycznym od końca sierpnia do końca września można spotkać na plażach pokrytych kidziną licznie żerujące biegusy zmienne, piaskowce, biegusy rdzawe, biegusy krzywodziobe, siewnice, sieweczki obrożne, szlamniki, kuliki mniejsze, kuliki wielkie, rybitwy rzeczne, rybitwy czubate i inne. Miejsce to jest atrakcyjne dla siewkowców ze względu dostępną kidzinę, szczątki organiczne wyrzucane przez morze, pośród której znajdują bezkręgowce np. kiełże i niezbyt liczne ludzkie odwiedziny.

Samo wrakowisko jest miejscem lęgów ohara, kontrastowo ubarwionej kaczki, dla której obszar Zatoki Puckiej i Półwysep Helskiego jest ważną ostoją w skali kraju-nawet do 10 % populacji krajowej lęgnie się w tym rejonie. W roku 2014 obserwowano w rejonie wrakowiska jedną parę ptaków z 6 młodymi. Z lęgu przetrwały na skutek grasujących drapieżników 3-4 ptaki. W tym roku stwierdzono jedną parę dorosłych oharów z 11 pisklętami i drugą parę odpoczywającą w okolicy wraków.

Para oharów z 11 pisklętami (maj 2015r.)

Ze względu na udostępnianie tego miejsca dla zwiedzających Hel w najbliższym czasie będzie ono w okresie letnim poddane dodatkowej antropopresji, co umniejszy jego rolę jako miejsca przystankowego dla migrujących siewkowców i lęgowiska oharów. Wydaje się nierozważnym posunięciem drukowanie planu miasta Hel z zaznaczonym obszarem wrakowiska jako atrakcji turystycznej bez wcześniejszej oceny oddziaływania na środowisko. Degradacji może ulec również cenne siedlisko wydmy szarej, które już obecnie jest przecięte świeżo wydeptaną ścieżką prowadzącą do wraków.

Warto byłoby pomyśleć, aby ten jeszcze atrakcyjny przyrodniczo teren objąć ochroną. W miarę możliwości ograniczyć lub skanalizować ruch turystyczny, postawić tablice informacyjno-edukacyjne a może platformę obserwacyjną, z której można by podglądać ptaki bez niepotrzebnego niepokojenia i płoszenia. Zyskałaby na tym lokalna społeczność poprzez uatrakcyjnienie oferty turystycznej.

Poniżej linki do filmów pokazujących lęgowe ohary w 2014 i 2015 roku.
https://youtu.be/UrvGRSG0aMs
https://youtu.be/k3J7khMKlJY

Tekst i foto:  Jarosław Jankowski
Wideo: Mikołaj Koss

Obejrzyj galerię zdjęć: