W niedzielę, w Stacji Morskiej IOUG odbyła się narada dotycząca dalszego postępowania z przyholowanymi do nieczynnego basenu portu wojennego w Helu zwłokami wieloryba, które dzień wcześniej morze wyrzuciło u brzegów kąpieliska w rejonie Stegny. W zorganizowanym ad hoc spotkaniu udział wzięli przedstawiciele powiatowych służb sanitarnych oraz weterynaryjnych, zarządzania kryzysowego, wojska, a także urzędu miasta oraz Stacji Morskiej. Szef placówki przedstawił uwarunkowania sytuacji w rejonie Stegny i przyjęte sposoby postępowania, jakie w zastanych okolicznościach (batymetrycznych, hydrologicznych i meteorologicznych) musiały zostać podjęte przez Urząd Morski, Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Stację Morska IOUG.

Dyskusja koncentrowała się głównie nad ewentualnymi skutkami okresowego depozytu zwłok w wodzie dla środowiska człowieka i funkcjonowania kąpieliska. Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował o zamiarze profilaktycznego zamknięcia, położonego pomiędzy portami rybackim i wojennym kąpieliska. Stacja Morska, stojąc na stanowisku, że powinny istnieć dane rzeczywiste, a nie domniemanie o ewentualnym skażeniu, zwróciła się o natychmiastowy monitoring badawczy służb sanitarnych nad czystością wód kąpieliska tzw. „Małej plaży” i wód przyległych. Wskazała także cele badawcze, a potem i ekspozycyjne preparatyki zwłok, oraz atuty posiadania wypreparowanego szkieletu wieloryba dla prowadzonej dydaktyki oraz uatrakcyjnienia i wzbogacenia oferty dla edukacyjnych form turystyki oświatowej i rodzinnej.

Z uwagi na formalny status i stan techniczny miejsca terminowego usytuowania zwłok wieloryba, na którym już obowiązuje zakaz wstępu, zebrani za właściwe uznali wzmocnienie odgrodzenia tego miejsca od obecności osób postronnych.

Obecnie Stacja Morska, będąc już przygotowana do wykonania swoich powinności, oczekuje stosownych decyzji, które pozwolą na jak najszybsze wydobycie zwłok z wody i przewiezienie ich we wskazane miejsce dla wykonania czynności analitycznych i utylizacyjnych

Postępy w sprawie prac dotyczących preparatyki i utylizacji Stacja Morska będzie relacjonować na www.fb.com/dommorswina.