W piątek 23 października br. w Stacji Morskiej IOUG goszczono dyrektorów morskich stacji i instytucji badawczych skupionych w międzynarodowej sieci MARS (The European Network of Marine Research Institutes and Stations). Temat przewodni spotkania brzmiał: ,,Nauki o morzu – od krajowego do globalnego wymiaru”.

Zgromadzeni dyskutowali o możliwościach współpracy między placówkami na poziomie europejskim i światowym, w świetle nowych wytycznych Ramowej Dyrektywy ds. Strategii Morskiej Unii Europejskiej. Należy mieć nadzieje że takie spotkanie przysłużą się do wdrażania wspomnianej dyrektywy lub chociaż jej fragmentów jak np. opracowanie i wprowadzenie programów monitoringu wód morskich, co w efekcie umożliwi rozpoznanie zagrożeń środowiskowych i pozwoli na ich minimalizacje, a w końcu na realizację celów dyrektywy jakimi są Ochrona i zachowanie środowiska morskiego, zapobieganie jego degradacji lub gdy jest to wykonalne odtworzenie ekosystemów morskich oraz redukcja zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

Ze strony Stacji Morskiej przedstawiono prezentację po tytułem ,,The success of Hel Marine Station – an example of global dimension?” (Sukces Stacji Morskiej w Helu – przykład w wymiarze globalnym) jako przykład wpływu regionalnego zaangażowania w ochronę przyrody na kształtowanie systemu Oceanu Światowego.

Obecnie rolę przewodniczącego MARS pełni prof. Herman Hummel z Instytutu Ekologii Królewskiej Akademii Nauk w Holandii, wielokrotny organizator zajęć międzynarodowej szkoły letniej dla studentów z kilkunastu krajów europejskich w Stacji Morskiej IOUG w Helu.

Tego typu spotkania w gronach eksperckich są świetną okazją do wypracowania wspólnej strategii działania odnośnie prowadzenia edukacji morskiej oraz współpracy badawczej, a także usprawnienia wymiany informacji między podobnymi do funkcjonującej w Helu placówki Uniwersytetu Gdańskiego.

MB
foto. Agata Jargieło