W sobotę, 21 maja 2016 roku w nadmorskim parku imienia Ronalda Reagana w Gdańsku odbył się VIII piknik „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”. Wśród niemal pięćdziesięciu wystawców swoją ekspozycję przedstawiła Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry, której hasłem przewodnim stoiska było: „Nie wszystko co w morzu pływa rybą się nazywa”.

Zgodnie z wiodącym tematem pikniku „Bioróżnorodność – poznaj by zachować” przy stoisku zwiedzający mogli poznać zwyczaje ssaków morskich zamieszkujących wody Bałtyku, ale również obecne problemy ochrony gatunków zagrożonych, czy kontrakcje wynikające z oddziaływania człowiek – środowisko i środowisko – człowiek.

Wiele osób interesowało się biologią i stanem populacji foki szarej na Bałtyku, jak również jej zwyczajami i zachowaniem, zwłaszcza podczas kontaktu z człowiekiem.

Wśród wielu pytań zadawanych przez odwiedzających stanowisko część dotyczyła stanu wiedzy i kierunku badań nad występowaniem jedynego przedstawiciela zębowców „naszego morza” – morświna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom adwersarzy przedstawiono wyniki międzynarodowego projektu SAMBAH (Statyczny Monitoring Akustyczny Bałtyckich Morświnów) oraz narzędzia i techniki używane podczas jego realizacji. Zaprezentowano także urządzenia służące minimalizacji zagrożeń zjawiska przyłowu jak pingery czy specjalne, bezpieczne klatki do połowu ryb.

Poza ssakami morskimi zostali przedstawieni również inni mieszkańcy Bałtyku. Największą popularnością cieszył się eksponat minoga morskiego (Petromyzon marinus), prezentowany w specjalnym akwarium wystawowym. Odwiedzający, zwabieni egzotycznie wyglądającym zwierzęciem, dostrzegali również pozostałe gatunki m.in. podwoja wielkiego, garnelę, minogi rzeczne, a także nie wszystkim znane, wyjątkowe ryby takie jak: kur diabeł, iglicznia, wężynka czy ostrosz.

Dla najmłodszych przewidziane były gry i zabawy edukacyjne dotyczące mieszkańców Morza Bałtyckiego. Za wspólną zabawę i chęć uzupełniania wiedzy o bioróżnorodności Bałtyku, uczestnicy gier dostawali upominki.

 

Tekst: JK i MK
Foto:  Maciej Kwiatkowski