W sobotę, czwartego czerwca br. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu odbył się Festyn Zdrowia, organizowany w ramach projektu “Czas na zdrowie”. Inicjatorem i organizatorem wspomnianego projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, w partnerstwie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Celem projektu jest popularyzacja idei zdrowego stylu życia (w tym zdrowego żywienia, żywności ekologicznej i aktywności fizycznej). W helskim ZSO utworzona została grupa „Eko-Rekiny”, złożona z prężnie działających uczniów, którzy wraz z opiekunami realizują poszczególne etapy projektu „Czas na zdrowie”.

Sobotni festyn, który odbył się na boisku szkolnym ZSO zgromadził sporą publiczność, zainteresowaną problematyką zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Na zaproszenie Eko-Rekinów i ich opiekunów w festynie wzięli udział m.in.: helski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Studio Tańca Dance Flow, technolog żywności z PCKZiU w Pucku, Stowarzyszenie Alternatywny Cypel, instruktorka fitness i zumby, 115 Szpital Wojskowy w Helu, Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry oraz wiele innych osób i organizacji.

Stacja Morska przygotowała w tym dniu specjalne stoisko poświęcone bałtyckim rybom, a także odżywiającym się nimi ssakom – fokom i morświnom. Na stoisku można było dotknąć i zobaczyć model foczego szczenięcia oraz model dorosłego morświna (oba w rozmiarze rzeczywistym), zasięgnąć wiedzy na temat ryb żyjących w Bałyku, a także otrzymać ulotki i broszury edukacyjno-informacyjne oraz promocyjne zestawy konserw rybnych (śledzie, szproty i babki bycze).

O godz. 13.00 odbył się konkurs wiedzy o bałtyckich fokach, który przygotowali i przeprowadzili pracownicy Stacji Morskiej. Do konkursu zgłosiło się ośmiu uczestników w wieku 12-14 lat, dla każdego z nich przygotowano zestaw trzech pytań o różnym stopniu trudności. Wszyscy wykazali się zadziwiająco dużą jak na swój wiek wiedzą o fokach, dlatego też, aby wyłonić zwycięzców musieliśmy przeprowadzić dogrywkę. Ostatecznie, czterej laureaci z największą liczbą punktów udali się wraz z opiekunami fok szarych do fokarium, by odebrać zasłużoną nagrodę, którą był udział w treningu medycznym helskiego stada. Zwycięzcy zostali podzieleni na dwie dwuosobowe grupy, jedna z nich uczestniczyła w treningu medycznym o godz. 14:00, druga – o godz. 15:00. Laureaci mieli okazję przyjrzeć się pracy opiekunów oraz pomóc w prostych czynnościach, takich jak przygotowanie pokarmu dla fok. W czasie treningu zwycięzcy mogli pod nadzorem trenerów obejrzeć oraz dotknąć foki, sprawdzając przy tym stan zdrowia poszczególnych zwierząt. Cała czwórka spisała się bardzo dobrze w wykonywanych czynnościach, a także wykazała się dużym zaangażowaniem i entuzjazmem.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie do udziału w Festynie Zdrowia, gratulujemy sukcesu organizacyjnego, a uczestnikom konkursu – dużej wiedzy o bałtyckich fokach.

 

 

 

Tekst: Monika Selin i zespół opiekunów fok
Foto: Oktawia Goryńska, Olga Fikus, Agata Jargieło