12 lutego mija rok od śmierci Profesora Krzysztofa Skóry. Pomimo że Profesora nie ma już wśród nas, żywe są wspomnienia o Nim, Jego idee, plany, a nawet niektóre ze służbowych poleceń, realizowane stale i bezterminowo przez członków Załogi helskiej Stacji Morskiej, której dzisiaj jest patronem.
W najbliższą niedzielę z okazji I rocznicy odejścia Profesora będziemy wspólnie wspominać najlepsze spędzone z Nim chwile, Jego osiągnięcia i, tak po prostu, wspaniałego człowieka, jakim był.

Zachęcamy do przyłączenia się do wspólnej minuty ciszy przy pomniku morświna w Gdyni, rodzinnym mieście Profesora, na Skwerze Kościuszki o godz. 13:00.

Uczcijmy wspólnie pamięć nie tylko Założyciela i Szefa helskiej placówki, ale również człowieka niezłomnego w swoich działaniach na rzecz badania i ochrony bałtyckiej przyrody, a także uświadamiania nam wszystkim, jak cenny to skarb i jak ważna jest troska o niego. Pomnik jest symbolem tych działań, których wagę doceniło miasto Gdynia, utrwalając sylwetkę morświna w jednym ze swoich najatrakcyjniejszych miejsc, w towarzystwie innych morskich symboli. Pomnik morświna został uroczyście odsłonięty 5 kwietnia 2006 r. podczas odbywającej się w Gdyni jubileuszowej 20. Konferencji Europejskiego Towarzystwa ds. Waleni (European Cetacean Society), zrzeszającego badaczy wielorybów, delfinów i morświnów z całego świata. Aktu odsłonięcia dokonali śp. Profesor Andrzej Ropelewski, pionier badań morświnów w Polsce; ówczesny Przewodniczący ECS Michael Andrė z Politechniki Katalońskiej w Barcelonie, Prezydent miasta Gdyni Wojciech Szczurek oraz śp. Profesor Krzysztof Skóra.

Jego zaangażowanie w działania na rzecz ochrony morświnów upamiętnimy złożeniem w tym symbolicznym miejscu wiązanki kwiatów z dedykacją od Załogi Jego Stacji Morskiej.

fot. Archiwum Stacji Morskiej