W niedziele 12 lutego 2017 minął rok od śmierci Profesora Krzysztofa Skóry, założyciela i Szefa Stacji Morskiej IO UG, utytułowanego naukowca, pasjonata i wielkiego orędownika ochrony bałtyckiej przyrody.

Dla upamiętnienia osoby Profesora, pracownicy Stacji Morskiej, Instytutu Oceanografii, jego rodzina i przyjaciele spotkali się pod pomnikiem morświna, przy nabrzeżu portowym w Gdyni, rodzinnym mieście Krzysztofa Skóry.

Pomnik morświna został wybrany nie przypadkowo – stworzony rękami artysty powstał on dzięki zaangażowaniu i staraniom Profesora Skóry przy wsparciu Urzędu Miasta Gdynia. Postument miał przypominać o istnieniu bałtyckich morświnów, ich trudnej egzystencji wobec zagrożeń i konieczności ich ochrony. W tę smutną rocznicę postanowiono upamiętnić zwłaszcza wkład Profesora Skóry w badania, ochronę i popularyzację wiedzy o morświnach.

Starania i zaangażowanie Profesora Skóry zaakcentowano zawieszeniem na pomniku morświna symbolicznej tabliczki z dedykacją od załogi Stacji Morskiej. Mamy nadzieję że przy wsparciu władz Miasta Gdyni dedykacja w trwalszej postaci stanie się stałym elementem pomnika morświna, a miejsce to będzie kojarzyć się zarówno z morświnami, jak i z samym Profesorem Krzysztofem Skórą, który dużą część swego życia ochronie tych zwierząt poświęcił i dzięki któremu Polacy wiedzą, że Bałtyk jest domem tego niewielkiego morskiego ssaka.

Załoga Stacji Morskiej