W dniu 24 kwietnia br. w sali widowiskowej Klubu 3 Flotylli Okrętów w Gdyni odbyła się uroczysta gala finałowa XVII edycji konkursu Małych Form Teatralnych i VII edycji konkursu Krótkich Form Filmowych. Konkursy te organizowane są przez policjantów z Komendy Miejskiej w Gdyni we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pierwszy pod hasłem „Nasza młodość bez alkoholu, narkotyków i przemocy, czyli najprawdziwsza prawda w satyrze – jak się uczymy, jak się bawimy’, zaś drugi pn. „Cisza na planie”.

Nadrzędnym celem obu imprez jest popularyzacja zdrowego, wolnego od przemocy, uzależnień oraz innych zagrożeń, trybu życia. Istotnym aspektem konkursów jest także rozpowszechnianie informacji dotyczących cyberprzestępczości oraz poszanowania praw autorskich.

Na finał tegorocznej edycji obu konkursów zaproszeni zostali również przedstawiciele Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG, którzy współpracują z KMP w Gdyni m.in. w ramach Programu Prewencyjnego „Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa”.

Zgromadzeni w auli goście obejrzeli wszystkie finałowe przedstawienia oraz formy filmowe. W konkursie teatralnym triumfowali podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gdyni ze spektaklem „Palący problem”. Drugie miejsce zajęli uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni z przedstawieniem pt.: „Mistrz marionetek”, zaś trzecie – uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przedstawiający spektakl „Teleturniej”. Najlepszą produkcją filmową VII edycji konkursu Krótkich Form Filmowych okazał się film pt.: „Mefisto”, którego twórcami byli uczniowie Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni. Drugie miejsce zajął film uczniów X Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni pt.: „7 – nie kradnij”, a trzecie miejsce – „Enter”, autorstwa uczniów z Gimnazjum nr 1 w Gdyni.

Autorom najlepszych spektakli i filmów serdecznie gratulujemy!

Tekst: Monika Selin

Fot. Komenda Miejska Policji w Gdyni