Stowarzyszenie Przyjaciele Helu było pierwszą działającą na terenie miasta Hel organizacją pozarządową. W okresie swego działania, który trwa do dziś, stowarzyszenie podejmowało się realizacji wielu inicjatyw o tematyce pro-ekologicznej, historycznej i etnograficznej. Dziś pod opieką Stowarzyszenia znajdują się najważniejsze w rejonie Helu historyczne obiekty militarne, często klasyfikowane jako zabytki.

W tym roku organizacja będzie oficjalnie obchodzić XXX-lecie istnienia. Jednym z inicjatorów powstania stowarzyszenia i jego pierwszym prezesem, a później także długoletnim członkiem był Profesor Krzysztof Skóra. Stowarzyszenie współpracowało i cały czas współpracuje ze Stacją Morską IOUG w Helu. Działania obejmują  doradztwo i konsultacje przy przygotowywaniu ekspozycji przez obie instytucje, jak również realizację wspólnych inicjatyw. Do najważniejszych zrealizowanych do tej pory należą projekt ,,Sojusz z Naturą”, podejmowanie tematów ekologicznych w dwutygodniku ,,Helska Bliza” wydawanym przez stowarzyszenie, wspólna realizacja serialu przyrodniczego ,,Życie Zatoki”, czy niedawno zakończony projekt ,,Żywe wydmy i plaże Helu”.

Za współpracę i wsparcie w działalności Stowarzyszenia Przyjaciele Helu Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry otrzymała od zarządu organizacji pamiątkowy medal z podobizną pierwszego prezesa stowarzyszenia, założyciela i długoletniego szefa helskiej placówki.

Bardzo dziękujemy zarządowi Stowarzyszenia, życzymy wielu sukcesów w działaniu i realizacji planów, mając nadzieję na owocne kontynuowanie współpracy.

MB