W tym roku odbyła się już czternasta edycja Bałtyckiego Festiwalu Nauki, która jak zawsze ma celu przybliżyć mieszkańcom tematy prowadzonych na Pomorzu badań naukowych, zaznajomienie z osiągnięciami nauki oraz przedstawienie ich w możliwie zrozumiałej i atrakcyjnej formie.
Tegoroczny festiwal odbył się w dniach 24-28 maja 2017 r. W ciągu pięciu dni festiwalowych zorganizowano ponad 520 imprez a w programie znalazły się m.in. konferencje i pikniki naukowe, pokazy, warsztaty, dyskusje panelowe, wykłady, prezentacje doświadczeń i eksperymentów, zwiedzanie laboratoriów, naukowe wycieczki plenerowe oraz spektakle.

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego przygotowała swoją część imprezy 27 maja w Helu. Tematem przewodnim były „Praktyczne metody ochrony zwierząt Morza Bałtyckiego przed antropopresją”.

Na odwiedzających czekało stoisko edukacyjno-informacyjne, na którym można było zobaczyć wiele ciekawych eksponatów ryb morskich zamieszkujących wody Morza Bałtyckiego, modele fok, morświna oraz ptaków morskich. Na uczestników czekały akwaria i baseny z różnymi gatunkami ryb, powszechnie występującymi w Zatoce Gdańskiej. Osoby zainteresowane mniejszymi organizmami mogły zobaczyć pod binokularem fitoplankton a przy pomocy lupy dokładnie policzyć odnóża największego skorupiaka Bałtyku czyli podwoja wielkiego (Saduria entomon).

Obok stoiska rozstawione były alternatywne narzędzia połowowe: klatki dorszowe oraz duży żak pontonowy. Każdy mógł zapoznać się z konstrukcją narzędzi, sposobem ich działania oraz usłyszeć o problemach jakim jest przyłów ssaków morskich oraz niszczeniu połowu przez foki.

Na małej plaży przy fokarium prezentowany był pokaz jak zachowywać się w sytuacji spotkania na plaży foki. Można było dowiedzieć się jak zabezpieczyć teren, kogo poinformować o obserwacji i jak rozpoznawać osobniki wymagające pomocy człowieka.

Z kolei w kiosku multimedialnym znajdującym się na placyku przed fokarium można było zapoznać się z zasadami pomocy zaolejonym zwierzętom, które obowiązują w centralnym Bałtyku.

Na mieszkańców oraz turystów odwiedzających tego dnia Hel czekała jeszcze nie lada atrakcja jaką było oglądanie w nowej hali konferencyjno-labolatoryjnej Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, szkieletu wala butelkonosego znalezionego w 2013 roku na polskim wybrzeżu w rejonie miejscowości Łazy koło Unieścia. Każdy pokaz szkieletu poprzedzał kilku minutowy film z akcji wyciągania osobnika na brzeg i przetransportowania do Helu na sekcję. Zaprezentowana została również wystawa o rzadkich gatunkach ssaków morskich, które odwiedzają polskie wody Bałtyku. Natomiast o godzinie 14:15 w hali wyświetlony został film: Ginący świat” – dokument przedstawiający działalność człowieka, która prowadzi do upadku flory i fauny.

Relacja z przebiegu całego festiwalu można znaleźć na stronie:
http://bfn.gda.pl/index.php/pl/2-uncategorised/63-podsumowanie-xiv-baltyckiego-festiwalu-nauki

Oprac. Wojciech Górski