W sobotę 17 czerwca 2017r. Stacja Morska imienia profesora Krzysztofa Skóry IOUG w Helu otrzymała wiadomość o martwym morświnie na plaży w Karwieńskich Błotach. Zgłoszenie przekazano do ,,Błękitnego Patrolu WWF Polska”. Przybyły ma miejsce wolontariusz patrolu – Pan Wojciech Czuchryta dokonał identyfikacji i potwierdził iż rzeczywiście dotyczy ono morświna.

Znaleziony martwy osobnik to młody samiec o długości 126 cm. Jego ciało znajdowało się w stopniu zaawansowanego rozkładu. Zostało ono zabezpieczone, przewiezione do Helu i zdeponowane w mroźni Stacji Morskiej.

Jest to pierwszy martwy morświn znaleziony w tym roku na polskim wybrzeżu. Późna wiosna i lato to dla morświnów czas godów i wydawania potomstwa. Bałtycka populacja tych ssaków jest uznawana za krytycznie zagrożoną wyginięciem Apelujemy o zgłaszanie wszystkich przypadków obserwacji żywych i martwych osobników. Telefon alarmowy: 601 88 99 40.
Wszelkie informacje dotyczące morświnów są na bieżąco udostępniane na stronie Stacji Morskiej w zakładce Morświny oraz na profilu Dom Morświna na facebook’u.
MB