W ubiegły poniedziałek, 19 czerwca, pracownicy Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Monika Selin i Michał Podgórski  oraz Lider Błękitnego Patrolu WWF na odcinku Karwia – Gdańsk – Świbno Michał Krause spotkali się w siedzibie Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z funkcjonariuszami, którzy w województwie pomorskim zajmują się szeroko pojętą profilaktyką, edukacją i bezpieczeństwem.

Podczas jednego z cyklicznych spotkań policjantów realizujących działania profilaktyczne w Komendach Miejskich i Powiatowych na terenie naszego województwa opowiedzieliśmy o działalności edukacyjnej Stacji Morskiej w Helu, wyraźny nacisk kładąc na możliwość współpracy w dziedzinie edukacji na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego  i jego zasobów. Przybliżyliśmy również obecnym na spotkaniu funkcjonariuszom sylwetki czterech gatunków ssaków morskich zamieszkujących Bałtyk, ze szczególnym uwzględnieniem fok szarych i morświnów.

Podzieliliśmy się także swoimi obserwacjami dotyczącymi niewłaściwych zachowań turystów, skutkujących płoszeniem fok w rejonie rezerwatu „Mewia Łacha” w ujściu Przekopu Wisły, zastanawiając się nad sposobami współpracy w zakresie egzekwowania obowiązujących tam zakazów.

Michał Krause z ramienia WWF-u opowiedział o działalności wolontariuszy w zakresie ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. Przedstawił historię powstania i aktualne zadania Błękitnego Patrolu, zapraszając do ścisłej współpracy przede wszystkim funkcjonariuszy z jednostek zlokalizowanych w miastach i gminach nadmorskich, jak również tych z nieco bardziej odległych zakątków naszego województwa.

Mamy nadzieje, że to pierwsze, zapoznawcze spotkanie przerodzi się w długotrwałą i owocną współpracę, a funkcjonariuszom pracującym na obszarze województwa pomorskiego życzymy spokoju i  jak najmniej interwencji w czasie rozpoczynających się wakacji.

 

 

 

 

 

 

Tekst: Monika Selin
Foto: Wydział Prewencji KWP Gdańsk