Na tegoroczny zlot żaglowców – Baltic Sail Gdańsk, który trwał od 29 czerwca do 2 lipca 2017 zaproszona została przez organizatorów Stacja Morka im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Stoisko edukacyjno-informacyjne poświęcone ssakom morskim Morza Bałtyckiego można było zobaczyć 1 lipca w strefie edukacyjnej.

Uczestnicy zlotu mogli posłuchać i dowiedzieć się o bałtyckich gatunkach fok oraz morświnie, dotknąć i z bliska przyjrzeć się modelom tych zwierząt, jak również dowiedzieć się o badaniach prowadzonych przez helską placówkę. Każdy kto odwiedził stoisko otrzymywał komplet materiałów edukacyjnych, broszur i ulotek poświęconych ssakom morskim.

W ramach imprezy pracownicy Stacji Morskiej zachęcali i przekonywali żeglarzy oraz motorowodniaków do raportowania obserwacji ssaków morskich w rejonie Bałtyku. Rozdawano w tym celu materiały edukacyjne oraz naklejki z informacją o numerze alarmowy Stacji Morskiej czynnym przez 24h (601-88-99-40 lub 58 675-08-36), na który można dzwonić dzieląc się informacją o zaobserwowaniu tych zwierząt. Szczególnie cenne są dane o obserwacjach morświnów – gatunku krytycznie zagrożonego w Morzu Bałtyckim. Obecnie większość raportów o obserwacji tych ssaków morskich dotyczy martwych zwierząt wyrzucanych na brzeg przez morze (w 2017 roku odnotowano już dwa martwe osobniki). Niewiele jest raportów o obserwacji żywych osobników.

Informowano również o detektorach hydroakustycznych typu C-POD – urządzeniach, które rejestrują min. dźwięki emitowane przez morświny, a które w najbliższym czasie rozstawione zostaną w Zatoce Puckiej w ramach realizowanych projektów. Jednocześnie Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego prosi użytkowników akwenu o wsparcie w realizacji projektu poprzez zachowanie ostrożności w rejonie wystawienia sprzętu hydroakustycznego oraz zwrot znalezionych C-PODów, co umożliwi kontynuację prowadzonych badań.

Tekst i foto: Wojciech Górski