W dniach 1 i 2 lipca odbył się IV zjazd absolwentów kierunku Oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim. Zjazdy takie to świetna okazja nie tylko do spotkania ,,po latach” i przywołania wspomnień z czasów studenckich, ale także możliwość wymiany doświadczeń zawodowych zdobytych po studiach.

Spotkania takie umożliwiają odnowienie kontaktów oraz ogląd jak na przestrzeni lat zmienił się wydział, Instytut Oceanografii i jego placówki oraz profil i sposób ich działania.

W tegorocznym zjeździe udział wzięło około 140 absolwentów. Pierwszego dnia wszyscy spotkali się na wydziale Oceanografii i Geografii w Gdyni. Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia władz uczelni i zaproszonych gości, po czym spotkanie przybrało mniej oficjalną formę i zgromadzeni biesiadowali i wspominali studenckie czasy do późnych godzin…

Nazajutrz część uczestników zjazdu wybrała się na wycieczkę do Helu, gdzie gościła w Stacji Morskiej imienia Profesora Krzysztofa Skóry. Tutaj, poza odwiedzeniem starych kątów, w których oceanografowie najczęściej odbywali letnie praktyki, a co wytrwalsi pomagali w wielu pracach stacyjnych, obejrzeli foczy trening, w nowo otwartej hali seminaryjno – konferencyjnej wysłuchali prelekcji na temat historii Stacji, jej działań i planów rozwojowych, a także zwiedzili teren Błękitnej Wioski i złożyli wizytę w Domu Morświna. Najwytrwalsi obejrzeli na koniec film pt. ,,Powrót fok szarych” w reżyserii Jerzego Abramowicza, dedykowany pamięci Profesora Krzysztofa Skóry, a także odbyli spacer na cypel helski, gdzie mogli podziwiać rezultat jednego z wielu projektów, którego pomysłodawcą był Profesor.

Bardzo było nam miło gościć w Stacji Morskiej reprezentację oceanografów na kolejnym już zjeździe, niestety pierwszym już bez udziału Profesora Krzysztofa Skóry, który był absolwentem pierwszych roczników tego kierunku. Mamy nadzieję spotykać się w Helu na kolejnych zjazdach. Zapraszamy już dzisiaj!

 

Tekst: Michał Bała, Iwona Pawliczka