06.07.2017r., w godzinach popołudniowych Stacja Morska w otrzymała powiadomienie o dryfującym w Zatoce Puckiej martwym morświnie. Informacja nadeszła z pokładu jednostki pływającej s/y „Wezyr”. Ciało nie zostało podjęte na pokład. Według zgłaszających, zwłoki ssaka były niesione prądami wody w pobliże Rewy.

Raport o obserwacji odnotowano jako wiarygodny pomimo braku fotodokumentacji. Ciało morświna nie zostało odnaleziono. Bardzo prosimy o zgłaszanie podobnych sytuacji na całodobowy numer alarmowy helskiej placówki (601 88 99 40) lub do ,,Błękitnego Patrolu” WWF Polska (795 536 009).

W przeszłości zdarzały się przypadki znalezienia na brzegu morświnów noszących ślady przyłowu. Martwych osobników przypadkowo złowionych w sieci rybacki nie należy wyrzucać za burtę. Jeśli fakt przyłowu zostanie zgłoszony do Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IOUG w Helu, Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego lub Morskiego Oddziału Straży Granicznej, rybakom nie grożą żadne konsekwencje prawne w przypadku obecności martwego morświna na pokładzie jednostki.

Zgłaszanie przypadków przyłowu i obserwacji morświnów pomoże podjąć dialog pomiędzy użytkownikami morza i naukowcami oraz umożliwi wprowadzenie wspólnie wypracowanych sposobów ochrony przyrody.

 

MB