XIV Festyn „Wspólnie – Bezpieczne Chmielno” w dniu 6 sierpnia 2017 roku rozpoczął się przejazdem służb uprzywilejowanych na stadion w Chmielnie. Swoją obecność zaznaczyli głośno strażacy, były wozy policji, Straży Leśnej, Straży Granicznej. Do udziału w tej cyklicznej imprezie pracowników Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego zaprosiła Komenda Powiatowa Policji w Kartuzach – współorganizator przedsięwzięcia.

Coroczny festyn w Chmielnie służy promocji bezpiecznych zachowań oraz poznawaniu pracy funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy dbają o bezpieczeństwo. Dlatego też na jego uczestników czekało wiele atrakcji: możliwość obejrzenia policyjnego motocykla i łódki, zapoznanie z działaniem alkomatu oraz sprawdzanie jego wskazań po spożyciu jabłka lub batonika. Można było także spróbować swych sił w strzelaniu do tarczy, założyć strażacki hełm, strącić pachołek wodą z węża. Atrakcją było również gaszenie płonącego samochodu oraz symulacja pożaru domku i jego gaszenia. Przez cały czas trwania imprezy odbywały się konkursy sprawnościowe prowadzone przez policjantów i strażaków.

Za część przyrodniczą odpowiadała Straż Leśna oraz Stacja Morska w Helu. Obsługujący helskie stoisko edukacyjno-informacyjne opowiadali głównie o zamieszkujących Bałtyk ssakach morskich, kładąc nacisk na kwestie związane z możliwością ich pojawienia się na polskim wybrzeżu. Informowano o detektorach hydroakustycznych typu C-POD – urządzeniach, które rejestrują m.in. dźwięki emitowane przez morświny oraz pingerach – akustycznych urządzeniach ostrzegających te małe walenie przed niebezpiecznymi dla nich sieciami.

Odwiedzający mogli również zobaczyć wiele ciekawych eksponatów ryb morskich zamieszkujących wody Morza Bałtyckiego (węgorzyca, minogi, tasza, babka bycza, lisica), modele foki i morświna, a także otrzymać pakiet ulotek informacyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ulotki w kształcie bałtyckich ryb, na których zamieszczono informacje o poszczególnych gatunkach. Wśród dzieci największy entuzjazm wzbudzały Kalendarze Morskiego Przyrodnika i plany lekcji oraz pluszowy morświn, którego mogły pogłaskać, a nawet się doń przytulić.

Stoisko Stacji Morskiej wzbudziło ogromne zainteresowanie turystów i mieszkańców Chmielna oraz okolicznych miejscowości. Szacujemy, że odwiedziło je ok. 700 osób.
Wyjazd na XIV festyn w Chmielnie był możliwy dzięki realizacji projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” realizowanego przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Gdański oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Tekst: Monika Selin
Foto: Michał Podgórski, Monika Selin